Dette er innvandrernes vestkant

Innvandrere i blant annet Lørenskog kommune skiller seg positivt ut.
Foto: Wikipedia Commons
Innvandrere fra Lørenskog, Skedsmo, Asker og Bærum skiller seg ut positivt.
0Shares

En ny rapport kartlegger og beskriver demografi, levekår og
sysselsetting blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
fra 17 utvalgte land i 61 av Norges kommuner. Den viser blant annet at
det er store forskjeller innad i hver enkelt innvandrergruppe avhengig
av hvor i landet de bor.

Innvandrere med samme landbakgrunn kan nemlig ha svært forskjellig
utgangspunkt. Landgruppenes kjønnssammensetning, alder, botid og
innvandringsgrunn kan variere etter hvor de bor i landet. For
eksempel er indiske kvinner, som har langt kortere botid i kommuner som
Sandnes og Stavanger enn i Oslo. Dette gjør at indiske kvinner bosatt
på Sør-Vestlandet er mindre integrert i arbeidsmarkedet enn indiske
kvinner bosatt i Oslo.

– Det kan være arbeidsinnvandrere – særlig fra Øst-Europa, – som bor og
arbeider også på små steder, men det kan også være det er lettere å bli
integrert på mindre steder. Vi har ikke gått dypere inn i bakgrunnen,
så ut over tallene blir det mest spekulasjoner, sier rådgiver Kristin
Henriksen ved seksjon for levekårsstatistikk i SSB til Dagbladet.

Noen av de kommunene som kommer best ut, har et høyere
sysselsettingsnivå for befolkningen i alt enn kommunene som kommer
dårligst ut.

Mange innvandrere flytter ut av Oslo og til
nabokommuner som Lørenskog, Skedsmo, Asker og Bærum fordi de
får bedre råd med tiden.

Ettersom innvandrere får bedre råd eller når familien blir stor kjøper de større bolig, gjerne utenfor Oslo. Dette selektive bomønsteret fører til at innvandrere i enkelte kommuner skiller seg positivt ut.