Lager egne regler for “de andre”

Flere innvandrerrepresentanter advarte nylig mot Libe Rieber-Mohn som i dag er statssekretær i Arbeids - og inkluderingsdepartementet.
Foto: Kamran Karimi
- Det vil ikke være noe problem for de aller fleste av oss, mener Statssekretær i AID Libe Rieber-Mohn når hun kommenterer de nye reglene knyttet til familieetablering. De nye reglene er ment å ramme "de andre", altså personer med innvandrerbakgrunn.
Renold Tennysen Christopher
Latest posts by Renold Tennysen Christopher (see all)

Hun forsvarer en lov som diskriminerer de som er i Schengen-området og de som er utenfor.

I den nye regjeringserklæringen som den rødgrønne regjeringen vedtok skriver de at de skal «innføre et generelt krav om fire års arbeid og eller utdanning som vilkår for familieetablering».

Det skal ikke lenger være tilstrekkelig å sannsynliggjøre en fremtidig inntekt. Den som bor i Norge må også dokumentere inntekt av en viss størrelse i det siste likningsåret, og kan som hovedregel ikke ha mottatt sosialhjelp det siste året.

Statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet forklarer ovenfor Dagbladet hvordan regelen vil fungere i praksis.

Hvis du er 25 år, må du fra du var mellom 15 og 25 år ha vært i jobb eller utdanning i 4 år, hvis du ikke er dokumentert ufør. Rieber-Mohn forteller at regelen vil gjelde fra 15 -16 årsalderen, altså når man begynner på den videregående utdannelsen.

Det vil ikke være noe problem for de aller fleste av oss og fireårsregelen gjelder kun for de som gifter seg med noen utenfor Schengen-området. Den vil redusere faren for tvangsekteskap ved å gi personer større økonomisk og emosjonell selvstendighet via utdanning før de gifter seg, sier Libe Rieber-Mohn.

Forsker Helge Eggebø, som er stipendiat ved Universitetet i Bergen, mener de nye reglene vil kunne skape store problemer for alle som finner en partner utenfor EØS-området.

– Hvis vi setter det på spissen, så kan det virke som retten til å gifte seg med hvem man vil er belønning for å ha vært i arbeid eller i studie. De andre mister denne retten, sier Eggebø til Dagbladet.

Forsker Eggebø forteller at den nye utlendingsloven dessuten har stilt som krav til de som søker familiegjenforening at de ikke har fått sosialhjelp de siste årene.

– Dermed er det store grupper som mister retten til å få være sammen med hvem de vil, sier forskeren. Det er ikke Rieber-Mohn enig i.

– Ekteskap før man fyller 18 år blir jo ikke godkjent, så dette får ikke store konsekvenser. Det er få som gifter seg med en utenfor EØS- området i så ung alder. Samtidig er det i denne gruppa faren for tvangsekteskap er størst, sier Rieber-Mohn.