– En begynnelse i dag

Første folkemøte i regi av inkluderingsutvalg fant sted i Bergen.
Foto: Renold Tennysen Christopher
For å skape mer inkludering har barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) tatt initiativ til fire folkemøter. Det første fant sted i Bergen nylig.
Renold Tennysen Christopher
Latest posts by Renold Tennysen Christopher (see all)

Det er Inkluderingsutvalget som er nedsatt av departementet som arrangerte folkemøtet. Inkluderingsutvalgets oppgave er å gi råd til inkluderingsministeren.

På første møtet møtte 300 personer opp. I panelet satt Kadra Yusuf, byråd for helse og inkludering i Bergen, Christine B. Meyer, vinner av Fritt Ord-prisen 2010 og venstre politiker, Abid Raja, basketspiller og leder i New Page, medlem i Inkluderingsutvalget ,Marco Elsafadi og Ranjan Chrisantaher, varamedlem KIM, Hordaland.

Temaet for folkemøtet var utdanning og arbeid. Men møtet handlet mest om holdninger.

Nærmere 300 mennesker hadde møtt opp til folkemøte om inkludering i Bergen.
Foto : Renold Tennysen Christopher

– Midlertidig ansettelser

Raja mente at at midlertidig ansettelser fører til at flere innvandrere får jobb.

– Innvandrere kan lettere komme inn på arbeidsmarkedet og få vist seg frem. Det fungerer i mange andre land, sa Raja.

Lysbakken var ikke enig i det.

– Det vil vært katastrofe for minoriteter. De kommer aldri til å komme seg ut av dette. Det vil skape en permanente etniske underklasser i Norge. Det er viktig å få innvandrere ut i jobb eller i utdanning, sa han.

Chrisantaher sa at innvandrere med ledende stillinger opplever at profesjonshierarkiet blir byttet ut med et etnisk hierarki.

– Derfor støtter jeg Rajas forslag om anonyme søknader, slik at navn ikke skal spille noen rolle for å bli innkalt til intervju, fortalte han.

Tok ordet

En av de som tok ordet i debatten var bystyrerepresentant for AP i Bergen, Abdelmajid Jerad.

– Jeg har bodd 20 år i Norge, senest på 17. mai fikk jeg høre at jeg er en innvandrer som ikke har noe å gjøre her, sa han.

– Men du er ikke et offer Abdelmajid, du er folkevalgt i Bergen, sa Raja og fikk applaus fra salen.

Kari Frid er lærer hun og hun er irritert over at muslimske gutter ikke vil høre på kvinnelige lærere. Hun oppfordret Lysbakken til å utdanne flere mannlige lærere.

Elisabeth Reehorst lærer for fremmedspråklige på det slettes ikke er lett for nordmenn å bli integrert.
– Jeg har bodd på Vestlandet i 50 år, og blir fortsatt spurt om hvor jeg kommer fra. Så det er ikke bare innvandrerne som ikke blir helt integrert i det norske samfunnet.

Positive holdinger

Elsafadi fortalte om sin egen oppvekst. Han snakket om at det var viktig og grunnleggende at de som kom til Norge følte seg vel.

– Mat, drikke og det grunnleggende for livet kommer først. Etter det er det om å føle seg vel. De trenger trygge venner og omgivelser. Etter det er det å lære seg språket og få seg en jobb viktigst., sa han.

Han sa også at debatten rundt inkluderingspørsmål fokuserer for mye på problemer.

– Vi mater en monster som sier at innvandring er farlig og integrering er vanskelig, sa han.

– Enkelt å mislykkes

Lysbakken sa at det er veldig lett å mislykkes.

– Negative holdinger fører til dårlig inkludering. Det er en kamp mellom de som vil at Norge skal lykkes, og de som ikke vil at vi skal lykkes. Vi må være ærlige og nyanserte. I dag er det en begynnelse. Det norske likhetsidealet er viktig for å lykkes, sier Lysbakken.

Hva mente deltakerne?

Kiniena F. Tekie var en av deltakerne på møtet, og mener publikum ble i liten grad innvolvert.

–Det ble mye snakk i panelet og lite fokus oss i publikum.

Else Kringen er en annen deltaker som savnet fokus på løsninger.

–Jeg savner mer av hva som kan løse problemene vi har. Språk er viktig, det er også viktig at de som flytter til Norge følger norske lover og regler. Jeg synes også at innvandrere kan bli litt mer positive og er ydmyke.

Karwan Koch mener føltemøtet var en bra start.

– Det må rettes mer fokus på inkludering. Det må være vilje til å skape gode holdinger for at vi skal lykkes. Men det kom ikke noen gode forslag til løsninger i dag. Folk ble kun bevisste på problemstillingen.

Vallborg Sweeney mener reelle problemstillinger ikke ble diskutert.

– Først må det til en kjempestor holdningskampanje til. Alle må akseptere alle. Abid Raja var aggressiv og veldig aktiv, det er feil form for dialog. Han tar inkluderingsdebatten til et annet nivå, som er feil. Lysbakken var litt for svak. Han tonet ned hele debatten.