Angriper kvinner med syre

Aisha tegner opp trykkplagg
foto: Karen Margrethe Ali
I Bangladesh har antallet personer som har fått ansikt og kropp vansiret for resten av livet fordi menn har angrepet dem med syre, gått drastisk ned i løpet av de siste år.
0Shares

Angrepene er som oftest en ren hevnakt, preget av et ubeskrivelig sterkt ønske om å ødelegge et annet menneskes liv på verst tenkelig måte, og kvinner er mest utsatt. Menn som ikke takler avslag på ekteskapstilbud eller kjæresteforhold, sørger på denne måten for at kvinner blir vansiret til det ugjenkjennelige for resten av livet. I de tilfeller hvor gifte kvinner blir rammet, handler det ofte om ekteskapskrangler, kvinners forsøk på å skille seg, uenighet om fordeling av eiendom mellom familiemedlemmer, eller at menn presser kvinnens familie for større medgift (dowry).

Reduksjonen i antall syreangrep skyldes kombinerte initiativ fra mange hold:  Organisasjoner, regjering, omfattende bruk av media, demonstrasjoner og holdningskampanjer. Av stor betydning har også endringer i lovverket vært, noe som medfører strengere straffer for utøverne og streng kontroll med kjøp, salg og oppbevaring av syre.

Acid Survivors Foundation (ASF) er spesialister på syreskading. De har sitt eget sykehus (se boks nedenfor). De har tett samarbeid med relevante organisasjoner og fagfolk , og arrangerer kampanjer, demonstrasjoner og workshops med ett mål for øye: Å bekjempe syreskading. Vi har avtalt møte en av de ansatte der, Aisha, som har deltatt i mange kampanjer og demonstrasjoner og som selv er syreskadd.

Aisha Begum ble angrepet med syre

Aisha og en læring på trykkplagg avdelingen

Vi møter Aisha på ASF hvor hun er ansatt som instruktør på trykkplagg- avdelingen. I tillegg til å undervise i design og søm av trykkplagg, foretar hun daglige besøk på ASF sykehuset hvor hun har samtaler med kvinner som oppholder seg der. Aishas historie om angrepet er det mange syreskadde kvinner som kan kjenne seg igjen i:

– Det var fetteren min som kastet syre på meg da jeg ikke ville gifte meg med han, og både ansiktet og kroppen min ble rammet. Det hersket fullt kaos og rådvillhet da dette skjedde: Naboer kom løpende, folk snakket i munnen på hverandre, men ingen visste at ved å skylle av syren med vann, ville smertene lindres og omfanget av skadene begrenses. De trodde at om man skylte av syren med vann, ville hele huden min falle av”. Hun fortsetter:

– Ingen transport var tilgjengelig, det var midt på natta, og jeg måtte bæres til den lokale klinikken som lå en dagstur unna. Jeg kunne verken sitte, stå eller gå på grunn av smertene, så min mor fant i et laken som fire menn bar meg i ved å holde i hver sin ende. Da vi kom fram til klinikken om morgen, visste ikke legene hvordan de skulle behandle skadene.

– Jeg fikk væske intravenøst, og de smurte de på tannpasta på de rammede områdene for å lindre smertene. Så tok vi fatt på den 9 timer lange smertefulle bussturen til sykehuset i Dhaka, der fikk jeg fikk akutt behandling før jeg ble overført til ASF.

– Jeg var på sykehuset der i seks måneder, og ble utsatt for stort press fra fetteren min og foreldrene hans.  De ville nå at jeg skulle gifte seg med han.

Aisha rister oppgitt på hodet og fortsetter: – De viet ikke en tanke til meg og min situasjon, hvordan det for meg ville være å gifte meg med han som hadde ødelagt meg for resten av livet. Det eneste som sto i hodet på dem var at han skulle få minst mulig straff for dette, noe de trodde ville oppnås om vi giftet oss .

Aishas fetter fikk 33 års fengsel, men døde i fengselet i 2016 etter å ha sonet 14 år av dommen.

Etter at han var fengslet, lot familien meg være i fred, men mange syreskadde kvinner jeg har vært i kontakt med er veldig redde for hva som vil skje med dem selv etter at utøveren er arrestert. De blir glade og lettet når jeg forteller dem at de kan få beskyttelse på en politistasjon i Dhaka som har en egen avdeling for kvinner og barn.

Får beskyttelse på politistasjon

Assisterende politisjef Farida Yeasmeen
Foto : Karen Margrethe Ali

Assisterende politisjef Farida Yeasmin og hennes kvinnelige tropp er på plass når menn som har gjort seg skyldig i syreskading, voldtekt, vold eller andre former for angrep på kvinner skal arresteres. Vi møter henne på Victim Support Unit, Woman Support & Investigate Division som er et supplement til en av de lokale politistasjonene og har med 106 ansatte politibetjenter, hvorav kun fem er menn.

– Vi må ha med oss disse mennene, sier hun unnskyldende, og refererer til de mannlige ansatte.

– Det kan bli tøffe tak når arrestasjonene skal foregå, ikke alle blir med like frivillig.  Når utøverne er arrestert, må vi sørge for at de utsatte kvinnene er sikret og følger seg trygge og ivaretatt. De arresterte engasjerer gjerne familie og bekjente som skal spore opp kvinnene. De viker ikke unna for å fremsette trusler mot kvinnene og deres familie, slik at de skal avstå fra å vitne mot dem. Her hos oss kan kvinner og barn føle seg trygge, sier Yasmeen og tilføyer med et stort smil: – Hvis det er en plass disse folkene skyr unna, er det politistasjonen.

– Vi har åpent 24 timer i døgnet, sju dager i uka. I tillegg til syreskadde kvinner tar også i mot de som har blitt utsatt for voldtekt, tvunget til prostitusjon og, seksuelt misbruk, noen av dem er dessverre barn, tilføyer hun.

Etter at kvinnene er avhørt, formidler de advokatbistand slik at kvinnene får profesjonell assistanse for å fremme sine saker overfor rettssystemet.

Yasmeen henviser oss til en organisasjon som gir slik bistand: Ain O Salish Kendra (ASK), hvor de fleste ansatte er advokater.

Advokatene Nina Gosh og Dilip Pal hos Ain O Salish Kendra
Foto : Karen Margrethe Ali

Her møter vi advokatene Nina Gosh og Dilip Pal. De har i samarbeid med ASF utarbeidet blant annet lovverket som har bidratt til at utøverne av syrekasting får strengere straffer og at det foretas streng kontroll med salg, kjøp og oppbevaring av syre.

ASK har en helhetlig tilnærming og i tillegg til å bistå syreskadde kvinner fokuserer de på kvinner som er påført andre alvorlige skader relatert til medgift (dowry), som familien ikke har klart å betale, kvinner som har blitt utsatt for seksuelle angrep, og kvinner som har blitt myrdet. ASK yter bistand ved direkte kontakt, men de følger også opp saker som er omtalt i media.

På vårt spørsmål om mulighet for lavere straff foreligger ved inngåelse av ekteskap mellom angriperen og offeret, slik Aishas fetter og hans familie hadde håpet på, rister Gosh  bestemt på hodet : – Nei, de får ikke lavere straff om de gifter seg med offeret, så absolutt ikke. Det ville jo vært en stor svakhet i lovverket! Både ofrene og angriperne tilhører det lavere sosiale sjiktet. De har lite utdannelse, kjenner omtrent ikke til lovverket, det er derfor denne oppfatningen dessverre er utbredt. Det er jo ironisk at de tror kvinner som de har skadet for livet, skulle ombestemme seg og ville gifte seg med dem likevel…

Etter press og trusler fra utøverne, hender det at kvinner prøver å endre sine forklaringer vedrørende hendelsesforløpet, men det holder ikke i retten. Det eneste som skjer er at kvinnene selv står fram som mindre troverdige, noe som skader deres sak og kan skade deres omdømme. Retten tar utgangspunkt i opplysningene som kvinnene og vitner ga i det første avhøret etter hendelsen.

ASK har tett samarbeid med ASF, da de i saker som omhandler syreskading behov for den ekspertisen som ASF innehar når det gjelder medisinsk og psykologisk behandling. Gosh og Pal understreker at de syrerammede kvinnene er spesielt utfordrende å jobbe med. Traumene som er relatert til at kvinnene aldri vil se ut som før uansett antall operasjoner er noe som preger dem sterkt i mange sammenhenger. I tillegg kommer sjokket de har fått, over at personer som de har vært nært knyttet til har kunnet utsette dem for dette.

Hjemmebesøk hos Aisha

Aisha er eneforsørger og har to barn, den ene går på ASF barnehage, noe som gir henne muligheten til å jobbe fulltid. Hun bor på en ettroms leilighet som har enkel men god standard. – Kvinner som har lite skolegang, slik som meg, jobber ofte i fabrikk, men vi som er syreskadde har ikke mulighet til å få jobb der. Det er gjengs oppfatning at vi ikke vil klare de lange arbeidsdagene på 12-14 timer, og at vi ofte må ta oss fri for å gjennomgå behandling.

– Det er forsåvidt tilfelle, tilføyer hun, vi er livstidspasienter fordi behandlingene er mange, omfattende og langvarige.

Aisha skal om kort tid ha en øyeoperasjon, det blir den 15 operasjonen hun må gjennomgå etter angrepet. Telefonen ringer, og etter en kort samtale henvender hun seg til oss.

– Mange av disse syreskadde kvinnene ringer meg om de lurer på noe fordi jeg har jo egen erfaring. Jeg har kontakt med 30-35 av dem. De trenger hjelp, støtte og oppmuntring sier hun. Noen er skuffet over resultatet etter operasjonene, og har vanskelig for å innse at de aldri vil se ut som før selv om legene har forberedt dem på dette.

– Vår (ASF) sin kampanje for å informere om at syren må skylles av med vann snarest mulig, har lyktes, sier hun stolt. Vi bemerker at vi ikke har kunne unngått å legge merke til alle plakatene som henger rundt omkring og viser hvordan syre skal skylles av.

– Flere av disse kvinnene har opplyst at skadene ble begrenset fordi de anvendte vann. Hadde jeg visst det da jeg ble angrepet, kunne jeg sett annerledes ut i dag, sier hun og peker på det arrete ansiktet med de tatoverte brynene. I likhet med mange kvinner som er syreskadd i ansiktet, bruker Aisha heldekkende burka når hun går ut, men ikke når hun er på jobb.

– Jeg har ikke tall på hvor mange demonstrasjonstog jeg har deltatt i siden jeg ble angrepet i 2000, hvor mange kampanjer jeg har vært med på, og hvor mange plakater jeg har hengt opp i årenes løp. Plakater som viser at vann må anvendes for å minske skadene, og plakater som viser hvilken straff de skyldige mennene kan vente seg.

Hun sier til slutt at hun er godt fornøyd med at antallet angrep har gått ned, men at målet er at det ska bli 0, og tilføyer at verken hun eller de andre aktivistene gir seg før målet er nådd.

FAKTA

Anmeldelser fører sjelden til dom

  • I 2002 ble det i Bangladesh rapportert om 494 personer som var syreskadd. I 2017 var antallet 47. 2018 var antallet redusert til 22.
  • I 2002 ble det innført strengere lover som omfattet dødsstraff og lange fengselsstraffer for utøverne, samt omfattende kontroll av salg, kjøp og oppbevaring av syre.
  • I perioden fra  2002- mai 2019 er rundt 2100 saker og  5850 personer anmeldt. Under 10 prosent av anmeldte saker har ført til straff.
  • Ingen av de 15 dødsstraffene som har blitt avsagt etter innføringen av loven har blitt utført.

Acid Survivors Foundations sykehus

  • Organisasjonen Acid Survivors Foundation driver sitt eget sykehus i Dhaka som er spesialisert på å utføre plastiske og rekonstruktive operasjoner. Sykehuset har 20 sengeplasser,
  • Det har sju ansatte leger, fire sykepleiere og seks assistenter.  Fem av assistentene er kvinner som selv er syreskadet.
  • De har også ansatt psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut, og har en egen avdeling som produserer kompressplagg. Sykehuset samarbeider med flere private og offentlige sykehus i Bangladesh. I tilfeller hvor skadene er svært omfattende, sendes pasientene til utlandet.
  • Sykehuset har en 24 timers hotline som betjenes av leger, der skadede kan få informasjon om førstehjelp.

    Victim Support Unit, politistasjon med beskyttelse av kvinner.