Politidirektør forklarer hva hun mente om «kontekst» om koranbrenning

Under en sikkerhetskonferanse i Sverige ga PST-sjef Benedicte Bjørnland uttrykk for at hun er bekymret for hva økende innvandring vil føre til

Det skriver Benedicte Bjørnland, politidirektør i et innlegg i Dagbladet.

–Ytringsfriheten står svært sterkt i Norge, og politiet strekker seg langt for å verne om den. Politiet skal også ivareta ro, orden og sikkerhet. Balansegangen mellom disse hensynene kan i noen situasjoner være krevende. […] Den skjønnsmessige vurderingen knytter seg til balansen mellom to ulike hensyn: ytringsfrihet og sikkerhet. Satt på spissen må politiet vurdere hvilket hensyn som skal veie tyngst, skriver hun.

– Å sette fyr på et religiøst symbol er ikke et lovbrudd. Men vi har bedt politidistriktene vurdere en slik hendelse ut fra konteksten den skjer i, sier Bjørnland.

– Jeg ønsker at politiet i hele landet har en enhetlig tilnærming til dette, og derfor har vi gitt noen føringer. Føringene er tidsavgrensede og vurderes og justeres i tråd med både erfaringer og PSTs trusselvurderinger.