Flest innvandrerbarn blant fattige barn

Barnefattigdom øker, viser tallene.
Foto: Flickr/Creative Commons
Andelen barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er mer enn tredoblet siden 2001, ifølge nye tall fra Bufdir.
0Shares

Totalt levde 105.538 barn i fattigdom på landsbasis i 2017, noe som utgjør 10,7 prosent av alle barn i Norge, viser tallene som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) la fram torsdag.

Data viser at det var en svak økning på 0,4 prosentpoeng i tallet på barn i familier med vedvarende lavinntekt fra 2016 til 2017. I nær alle fylker og i 60 prosent av landets
kommuner var det økning i barnefattigdomstallene.

Barnefattigdom er særlig utbredt i de større byene, og rundt en tredel av alle barn i familier med vedvarende lavinntekt bor i en av landets seks største byer.

For tredje året på rad er Drammen den bykommunen med mest barnefattigdom – med en andel på 18,6 prosent. Så følger Oslo (17,8 prosent), Skien (17,2 prosent) og Fredrikstad (16,9 prosent),
melder NRK.

Barnefamilier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i lavinntektsstatistikken, og barn med innvandrerbakgrunn utgjør 55,6 prosent av alle barna i lavinntektsgruppen.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier til kanalen at god integreringspolitikk er et viktig tiltak, men at det er hver enkelt kommune som sitter med hovedansvaret.

– Mitt ønske er at alle kommunepolitikere intensiverer kampen i sin kommune, både for å få ungene inkludert og for å få foreldre som kan jobbe ut i arbeid, sier Ropstad.

, (©NTB)