Setter fokus på sammensatt diskriminering i helsevesenet

Neste måned har skal Oslo universitetssykehus holde et frokostmøte om kjønns- og seksuell mangfold, om blant annet hvordan det er å være etnisk minoritet med annen seksuell legning.
3. september arrangerer Oslo universitetssykehus (OUS) et frokostmøte med innlegg fra blant annet generalsekretær i Salam Norge, Hasti Hamidi.

Under møtet vil begge snakke om hvorfor det er viktig å ha kunnskap om sammensatt diskriminering i helsevesenet og hvordan man kan jobbe for en inkluderende praksis, melder OUS i en pressemelding.

Flertallet av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner (LHBT) lever gode liv. Samtidig kan det å ha flere identitetsmarkører, som for eksempel lesbisk og muslim, kan gjøre individer mer utsatt for sammensatt diskriminering.

Undersøkelser viser også at en del LHBT-personer opplever det svært vanskelig å være åpne i møte med helsetjenester, noe som kan føre til at de går glipp av viktig helseinformasjon og at pasientene ikke får den hjelpen de har krav på og behov for.

– Vi vet at kjønns- og seksualitetsmangfold i svært liten grad blir tematisert i helseutdanning, og at mangelen på kunnskap og faglig språk fører til at mange opplever det som utfordrende å skulle snakke om dette i møte med pasientene sine, sier Charlotte Høibråten i Rosa kompetanse helse og sosial til OUS nettsider.

Fremmer universell utforming

Et universelt utformet helsevesen krever at helsearbeidere har tilstrekkelig kompetanse om de ulike pasientgruppene de møter.

– Ved å heve kompetansen om kjønn, seksualitet og interseksjonelle perspektiver i helse- og sosialsektoren, kan vi bli enda bedre på å opptre inkluderende i praksis, sier Maja Garnaas Kielland i Seksjons for pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester ved OUS.

FAKTA

Salam Norge

Salam er en frivillig organisasjon som fremmer et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, og/eller andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge.

Rosa kompetanse

Rosa kompetanse har siden 2006 holdt kurs for helsevesenet om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis. Kursene er kunnskapsbaserte, motiverende, praktisk anvendelige og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritet-/majoritetsperspektiver. Rosa kompetanse holder fullverdige 3-timers kurs to ganger i året ved OUS.