Stort sprik i ungdomskriminalitet blant minoriteter

 
Foto: flickr.com
Chilensk, marokkansk og pakistansk ungdom er på krim-toppen. Øst-asiatiske og øst-europeiske ungdommer mest lovlydige.

Ungdom med bakgrunn fra ikke-vestlige land kommer dårlig ut av
statistikk over kriminalitet, viser tall over antall ungdom siktet for
kriminelle forhold, skriver VG Nett.

Noen innvandrere, som ungdom fra India, Sri-Lanka og Øst-Europa har mindre sannsynlighet for å bli siktet for kriminelle forhold enn etnisk norsk ungdom, mens ungdommer fra Chile, Pakistan og Marokko kommer motsatt ut. For chilenske ungdommer forklares tallene med at mange familier kom som politiske flyktninger med en plan om å returnere til hjemlandet, og ble ikke så godt integrert.

–  Vi jobber hardt for at våre ungdommer skal være trygge i rollen som både norsk og chilener, og for at de skal lykkes, sier leder for Norsk Chilensk Forening, Pablo Letelier til VG Nett.