Økt vold mot kvinner i Spania

 
Foto: Flickr.com
Tall fra politiet i Spania viser økende vold mot kvinner. Hittil i år er over 40 kvinner drept etter vold i hjemmet.

Daglig blir
det rapportert vold mot kvinner og sjalusidrap i spanske medier.I september måneden, i løpet av 14 dager
hadde det spanske politiet, Guardia Civil, arrestert 176 mennesker i
regionen Spania, der 85 voldsutøvere er fra Alicante-provinsen, 61 fra Valencia, og 30 fra
Castellon, melder spaniaavisen.no

I ett av tilfellene i
Castellon skal en 16 år gammel gutt ha overfalt moren. I Burriana er
en 36-åring anklaget for å ha ringt sin tidligere partner og dertil
besøkt og truet henne ved flere anledninger, til tross for at han er
ilagt besøksforbud.

I Valencia har arrestasjonene i stor grad
dreid seg om overgrep eller trusler overfor kjæresten eller
familiemedlemmer. Det samme gjelder i Alicante. Blant annet er en
23-åring arrestert for påståtte psykiske skader og trusler mot
sine foreldre og søster.

Mindre likestilling

Tove Smaadahl, daglig leder ved Oslo
Krisesenter kjenner godt til problemstillingen. Ifølge statistikken om drap på kvinner
som ble utført i Norge, ble 58% av drap begått av mannen fordi han vil ha makt over kvinnen.

– Det er mindre likestilling i det spanske samfunnet sammenlignet med Norge. Dette kan være hovedgrunnen for
drap/vold mot kvinner, sier Smaadahl.

Daglig leder i MiRA-senteret Fakhra
Salimi mener at det er viktig å se på vold mot kvinner i sin helhet
rundt omkring i verden.

– Det er veldig lett i Europa å
peke finger bare på asiatiske og afrikanske land når det er snakk
om vold mot kvinner.

– Vold mot kvinner i øst og
sør-Europa finnes i stor grad og likestilling ikke har kommet så
langt, mener Salimi og vil at det gjøres noe med det.

Hun synes det er veldig alvorlig det
som skjer i Spania.

Salimi ønsker at det stilles krav til
EU og EØS-landene å ha felles verdier når det er snakk om
likestilling, og ikke bare om det økonomiske fellesskapet. Diskusjonen bør også inkludere tema om vold mot kvinner, og at likestillingpolitikken skal
være primært og ikke sekundært.

I Norge er det
mange spanske kvinner som bekymrer seg over kvinners situasjon og er
opptatt av likestillingdebatten i Spania ifølge Salimi.

Spanske kulturen er preget av macho-kulturen.Spanske menn fremstår som aggressive og sjalu. Ofte blir slike drap på en kvinne omtalt som sjalusidrap i spanske medier.

Tove Smaadahl er kritisk til bruk av
ordet « sjalusidrap» når en kvinne blir drept.
– Kvinner kan også
være sjalue, men de sjelden dreper sine menn av den grunn. I løpet
av de ni årene var det kun 6 kvinner som drepte sine menn,5 av dem
var fra rusmiljøet, sier hun.