1 498 asylsøknader i oktober

Bildet er fra et asylmottak i Hellas.
I oktober ble det registrert 1 498 asylsøknader. Dette er en nedgang på ni prosent i forhold til september, melder UDI.
0Shares
Så langt i år har Utlendingsdirektoratet (UDI) fått 14 918
asylsøknader. Dette er en økning på 29 prosent i forhold til samme
tidspunkt i ifjor, og flere enn i hele 2008, ifølge tall fra UDI.
 
Også i oktober kom det flest asylsøkere fra Afghanistan (328).
Deretter følger Eritrea (282), og Somalia (154).
 
Dobling av antall enslige mindreårige asylsøkere

I oktober kom det 232 personer som oppga å være under 18 år og
ikke var i følge med voksne omsorgspersoner. Så langt i år er det
kommet 2 106 enslige mindreårige asylsøkere, noe som er en økning på 99
prosent i forhold til samme periode i 2008.