Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn inviterer til frokostseminar

Finnes det egnede lokaler for feiring av livsfaseriter i norge? Hvordan
registrerers nyfødte som tilhørige i tros- eller livssynssamfunn på
sykehus? Hva er Bar mitzva eller hva betyr det å bli innviet til
khalsaen? Hvordan foregår askespredning i norge? er
gravferdslovginingen godt nok tilpasset tros- og livssynsmangfoldet i
Norge?