Norad inviterer til diskusjon om kjønnsdimensjonen i klimakampen

Krisen i Sudan forverres og derfor har FN oppjustert behovet for humanitær innsats til 10,7 milliarder kroner
Foto: Filckr
Klimaendringene rammer de fattigste landene hardest. Og fordi kvinner utgjør et flertall av de fattige, fører klimakrisen til økende forskjeller også mellom kjønnene.På hvilken måte kan kvinner spille en viktig rolle i arbeidet med forebygging av, og tilpasning til, klimaendringene?

Vi ønsker deg velkommen til lansering av Årets State of World Population. Årets rapport fra FNs befolkningsfond er en sterk oppfordring om å se kjønnsdimensjonen i klimadebatten.

Sted: Norad, auditoriet 4.etg, Ruseløkkveien 26

Tid: Onsdag 18.november kl 10.00 – 11.00

Påmelding til FN-sambandet v/Alejandra Hagbartsen, e-post [email protected] telefon 22 85 84 22 / 993 88 329, innen 16.november.

Spørsmål kan rettes til Lisa Brodshaug, telefon 911 73 773, [email protected]