Flerkulturelle farmasistudenter sliter med norsk

Seks av ti farmasistudenter har flerkulturell bakgrunn. Universitetet i Oslo (UiO) vurderer å innføre språkkrav.
Foto: Flickr.com
Seks av ti farmasistudenter ved Farmasøytisk institutt har flerkulturell bakgrunn, men mange har så dårlige norskkunnskaper at det går utover læringen.

Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) vil nå innføre karakterkrav i norsk.

Ved høstens inntak til det femårige masterstudiet i farmasi utgjorde
hele 63 prosent av studentmassen studenter med flerkulturell
bakgrunn. Det er en økning på ti prosent i forhold til året før.

Ifølge Tom Caspersen, studiekonsulent, er mangelfulle språkferdigheter et alvorlig problem.


Vi ser dessverre at studenter som har svak norskkarakter fra
videregående kan få det vanskelig når de kommer til oss på
universitetet. Vi ønsker derfor et karakterkrav på fire i norsk, sier
Caspersen til studentavisen Universitas.

– Vi utdanner helsepersonell som skal ut i det norske samfunnet. Derfor må vi være sikre på at visse krav er oppfylt. For en farmasøyt gjelder det ikke bare å være god i realfagene, men også når det kommer til det å kommunisere og uttrykke seg korrekt, sier Caspersen.

Økning av flerkulturelle studenter
Kunnskapsdepartementet (KD) må imidlertid godkjenne et slikt krav før det kan settes i verk.

– UiO kan ikke selv sette slike opptakskrav. Før dette kan vurderes av KD må det spilles inn til oss fra UiO. Vi må da vurdere det videre, men dette er en prosess som tar tid, sier informasjonskonsulent Tom Holen i Kunnskapsdepartementet.