– Vi skal bygge opp mangfoldet som terroristen vil bryte ned

Kjønnsblandede moskéer begynner å gjøre seg gjeldende i vestlige land. Bildet er fra en inkluderende menighet i Washington.

– Når terroristen i Bærum påberoper seg å gjøre et slikt angrep i kristen tro, vil jeg kalle det blasfemi. Kristendommen og Islam er basert på felles verdier, og vi ønsker å gjøre dette mer kjent for allmennheten, sier Ådnøy.

De mener at kunnskapsutveksling mellom de troende kan åpne øynene til folk, og at flere vil innse at religionene har mange likhetstrekk.

Den norske kirke i Stavanger og andre trossamfunn tilsluttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) skal slå ring rundt moskéen i Hillevåg under fredagsbønnen 23. august.

– Terroristen ønsker å splitte oss, men vi skal ikke la frykten ta overhånd. Vi skal skape trygghet sammen. Vi har gjensidig respekt for hverandre, og respekt for det hellige, sier STL-leder Summer Ejaz til Stavanger Aftenblad.