Innvandrerkvinner lærer om rettigheter

0Shares

Tina S. Nordstrøm er med i prosjektet. Hun holder foredrag for innvandrerkvinner. Der forteller hun om hva som står i loven. Hun forklarer hva diskriminering er. Nordstrøm jobber ved Juridisk fakultet.  

Det kommer mellom 10 og 20 kvinner på foredragene. Mange kvinner vet ikke om sine rettigheter.


Vi vil holde foredrag for alle på norskkurs og i private kvinnegrupper.
Etterpå kan kvinnene fortelle om sine problemer og få gratis hjelp. Vi
deler også ut brosjyrer om diskriminering, forteller Nordstrøm.

Tør ikke å si fra
Mange kvinner tør ikke å fortelle om urettferdighet. Derfor er det viktig at de får informasjon, mener Nordstrøm.

Utrop
var med på et foredrag på kvinnekafeen ORKIS hos Røde Kors. Der var
Tina Nordstrøm og Laddi Singh, som studerer jus. Singh jobber i JURK
(se faktaboks). JURK gir gratis juridisk hjelp til kvinner. Det var
elleve kvinner på foredraget. De hadde bodd mellom to og 25 år i Norge.

For
å forklare hva diskriminering er, fortalte Nordstrøm og Singh en
historie: Kvinnen “Maryam” fra Irak vil finne et nytt sted å bo. Hun
går og ser på en leilighet, men får vite at den ikke er ledig lenger.
En uke senere ser hun i avisen at leiligheten fortsatt er til leie.

Visste ikke
Mange av kvinnene visste ikke at dette er diskriminering. Men det står i loven.

En
av dem var Zubia Tahir (35). Hun sier at dette visste hun ikke om. En
gang fikk hun ikke leie en bolig fordi hun er innvandrer. Flere av
kvinnene syntes at det var normalt å bli behandlet på den måten.

– Jeg er glad for at jeg har lært mye om mine rettigheter og syns at alle kvinner bør vite om dette, sier Tahir.

Tahir
har har bodd 25 år i Norge, men har aldri fått juridisk hjelp. Hun sier
at nå vil hun be om hjelp fra JURK hvis noen diskriminerer henne.

Fakta:

«Rettighetsinformasjon om diskrimineringsvernet til innvandrerkvinner» er et nytt prosjekt.

Samarbeid
mellom Avdeling for kvinnerett ved Juridisk fakultet i Oslo (KVIBALD),
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO).

Prosjektet varer frem til våren 2010. Etter det blir det en permanent del av JURKs rettsinformasjon.