Oslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer

Oslo-politiet tar ikke selvkritikk.
Foto: Endre Krossbakken
Oslo-politiet vil ikke si hva som ble gjort da Politidirektoratet skal ha gitt dem ordre om å kontakte trossamfunn for å vurdere sikkerhetstiltak mot terror.

Seksjonsleder i Politidirektoratet, Jørn Schjelderup, sa onsdag til Klassekampen at POD ba politidistriktene i Norge ta grep da Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hevet vurderingen av muligheten for et terrorangrep fra høyreekstreme fra «lite sannsynlig» til «mulig» i mai.

I juni og juli, før Al-Noor-moskeen ble angrepet, skal politiet ha fått ordre om å kontakte trossamfunn, som sto øverst på lista over mulige mål, for å vurdere sikkerhetstiltak. Al-Noor-moskeen
skulle i så fall ha blitt kontaktet av Oslo-politiet, noe som ifølge styret der ikke skjedde.

– Av hensyn til den eksterne evalueringen som vil bli foretatt etter angrepet i Al-Noor-moskeen, ønsker vi ikke å gå mer i detalj om saken, heter det i meldingen til Klassekampen torsdag.

Videre henviser han til et møte politidistriktet hadde i mai med ulike trossamfunn etter flere høyreekstreme angrep internasjonalt, der sikkerhet og beredskap ble tatt opp. Dette var imidlertid
mens PSTs trusselvurdering var på nivå «lite sannsynlig».