Varsler strengere kontroll med tilskudd

0Shares

Pakistan Velferds Organisasjon fikk offentlige tilskudd basert på sine
medlemslister. Men disse listene har aldri blitt kontrollert av Oslo
kommune.

TV2 avslørte i en kontroll som kanalen gjennomførte selv at av 34 personer svarte 28 at de ikke var medlemmer.

– Vi har basert oss på tillit. Nå viser det seg at tilliten ikke er nok, og at vi
også må ha rutiner og kontrollordninger som er strengere enn de vi har hatt
i dag. Det vil gå ut over også andre organisasjoner, sier bydelsdirektør i
Oslo kommune, Heidi Larsen til TV 2.

Pakistan Velferds Organisasjon skal også ha sendt falske bilag til Utenriksdepartementet
etter å ha mottatt 265.000 kroner i offentlig støtte.