En konferanse om Journalistikk i det flerkulturelle Norge

- Hva skjer når vi kun blir kjent med minoriteter gjennom mediene?

I en tid hvor mange kun kjenner minoriteter gjennom mediene, har medienes omtale av minoriteter en avgjørende rolle i hvordan vi møter ”de andre” og i hvordan vi ser på det flerkulturelle Norge. Er det slik at mediene bidrar til å skape og opprettholde fremmedfrykt og rasisme eller reflekterer de bare samfunnets holdninger?

Integreringsprosjektet for minoritetsungdom, 2gether, arrangerer en konferanse den 7.desember der vi setter søkelys på journalistikken i det flerkulturelle Norge.

Konferansen er åpen for alle med et engasjement eller interesse for media og minoriteters situasjon i dagens Norge. Deltagelse på konferansen er gratis.
 
På grunn av lunsjservering ber vi om bindende påmelding til 2gether v/ Kari Voss Sørhus, [email protected], tlf: 93 49 01 32 innen 30.november 2009. Gi beskjed om eventuelle matallergier, ønske om vegetarmat el.l.