Økt samarbeid med EU i asylpolitikken

 
Foto: Flickr
Et tettere samarbeid med EU kan motvirke den økte asyltilstrømningen til Norge, mener Knut Storberget.

Den nye asylstatsråden og justisministeren lover flere innstramninger i asylpolitikken fremover. Til Dagsavisen lover han imidlertid at innstramningene ikke vil krenke menneskerettighetene.

 – Vi ser på tiltak for å stramme inn til enhver tid. Men vi skal gjøre det på
en måte som ikke krenker menneskerettighetene og bruke mest mulig ressurser
på å hjelpe, enten her eller i opprinnelsesland, sier Knut Storberget til
Dagsavisen.

Flere enslige mindreårige
Et tettere samarbeid med EU og større bruk av Dublin konvensjonen er noen av tiltakene som vil bli brukt framover. I 2010 vil han derfor legge fram en stortingsmelding, om europeisk asyl- og
flyktningpolitikk.  Norge er et av de europeiske landene med flest enslige mindreårige asylsøkere med 2106 asylsøknader hittill i år.

– Det er et tankekors at vi nå nesten ligger på topp i mottak av enslige
mindreårige asylsøkere. Det er en
stor opphopning av søkere som kommer hit, og mange har ikke grunnlag for
opphold, slår Storberget fast til Dagsavisen.