Klimatilpasning i København:

 
– Det blir ingen klimaavtale uten ny satsing på tilpasning. Åpent møte onsdag 2. Desember 12-15, Miljøhuset i Grensen 9, 6. Etasje. Arr: Utviklingsfondet 
0Shares

Klimaendringene har allerede kommet så langt at lokalsamfunn
i utsatte land må tilpasse seg høyere temperaturer og ustabilt vær. Selv om
klimagassutslippene stanser umiddelbart, vil behovet for tilpasning øke i mange
tiår framover. Forhandlingene om klimatilpasning under toppmøtet i København
vil være blant de viktigste for om man får på plass en ny avtale.

Innledere:

Helena Paul og Almuth Ernsting fra EcoNexus
(Storbritannia)

Gitte Motzfeldt, Rosalba Ortiz og Knut Harald Ulland
fra Utviklingsfondet

Ny rapport: Climate Frontline:
African Communities adapting to survive.

Utviklingsfondet har samlet 12 historier fra 8 afrikanske
land hvor lokalsamfunn beskriver endringene de opplever og hva de må gjøre for
å tilpasse seg. Rapporten bekrefter et økende behov for tilpasningstiltak, men
også at tiltakene ikke nødvendigvis trenger å være kompliserte eller dyre.

 

Ny rapport: Agriculture and climate
change:
Real problems, false solutions

Landbruket kan både redusere klimagassutslipp, eller gjøre
situasjonen verre. Utviklingsfondet er medutgiver av en ny kritisk rapport som
ser på landbrukets klimarolle. Mange kjente strategier for landbruket vil kunne
føre til økte klimagassutslipp. Samtidig vil gode tiltak – som bevaring
av biologisk mangfold i jordbruket – både motvirke klimautslipp og
fungere som tilpasningstiltak.

Klimatilpasning i København:
Hva må vi oppnå under klimaforhandlingene for å sikre nødvendig
finansiering av klimatilpasningstiltak. Utviklingsfondet redegjør for våre
posisjoner og arbeid med COP15.

Seminaret vil oppdateres, følg med på våre hjemmesider www.utviklingsfondet.no

Seminaret er åpent for alle, send en epost til [email protected] for påmelding
(så får du også kaffe!)