Norsk Tolkeforening reagerer

0Shares

Asylsøkere forteller om aggressive og ukvalifiserte tolker som går langt utover sin rolle under registreringsintervjuene. Flere forteller den samme historien: Om tolker som avbryter asylsøkeren og åpent fargelegger intervjuet med sin egen oppfatning av det som blir fortalt

– Dette er helt forkastelig, en tolk skal kun være en nøytral oversetter, sier leder av Norsk Tolkeforening, John Richard S. Sciabà.

Informanter for politiet
Foreningen avslører nå en ukultur i etaten, som går utover rettsikkerheten til asylsøkere.

 – PU bruker ofte tolker som ikke har tatt en eneste språktest. Ofte blir de ansatt fordi de kjenner polititjenestemannen, og de blir ofte bedt om å opptre som informanter for politiet. De bes om å følge med på det asylsøkerne sier utenfor intervjurommet, sier Sciabà.

Ifølge han er det flere flinke tolker som ikke liker stilen i PU, og som sier fra, og dermed ikke lenger får oppdrag.

Avviser kritikken
Åge Gustad, avdelingsdirektør ved juridisk avdeling i Politiets Utlendingsenhet, avviser kritikken om en ukultur i PU hvor tolkene får beskjed om å behandle asylsøkere dårlig.

– Vi ønsker å få vite om ting som ikke er bra. Og vi vurderer flere tiltak for å forbedre rettsikkerheten til asylsøkerne. Vi har også nylig startet med språktesting av tolker, sier han.