– Gi gratis vitamin D-tilskudd til innvandrere

Gratis D-vitamin og informasjon har positiv effekt, mener forsker.
Foto: Wikipedia Commons
Gratis vitamin D-tilskudd sammen med skreddersydd informasjonsmateriale øker vitamin D-nivået hos spedbarn av ikke-vestlig opprinnelse betraktelig. Det er konklusjonen i en ny doktoravhandling.
0Shares

Det er en svært høy forekomst av vitamin D-mangel hos kvinner i fertil
alder fra ikke-vestlige land, og barna deres er utsatt for rakitt
(engelsk syke) i løpet av de første leveårene. I Norge forekommer
ernæringsbetinget rakitt nesten utelukkende hos barn med ikke-vestlig
innvandrerbakgrunn.

Ahmed Madar, som disputerte 27. november, har gjennomført en
intervensjonsstudie blant spedbarn i Oslo med innvandrerbakgrunn fra
Tyrkia, Pakistan og Somalia. En gruppe fikk gratis vitamin D-dråper ved
6-ukers kontroll på helsestasjonene samt spesiallaget
informasjonsmateriell på de ulike språkene. Den andre gruppen fikk
ordinær oppfølging.

Ingen effekt på mødrene
Det ble tatt blodprøver av barna og mødrene for å måle vitamin
D-konsentrasjonene både ved seks-ukers kontroll og tre-måneders
kontroll.

Det viste seg at spedbarn som fikk gratis vitamin D-tilskudd og
tilpasset informasjon til mødrene fikk en langt større økning i vitamin
D-nivået i blodet enn den andre gruppen. Informasjonen som ble gitt,
hadde ikke noen effekt på mødrenes vitamin D- status.

Undersøkelsene bekreftet at vitamin D-mangel hos ikke-vestlige
innvandrere er svært vanlig, og at vitamin D-tilskudd er spesielt
viktig i de første seks månedene hvor fullamming anbefales.

Populært tilbud
Madars doktorgradsprosjekt har ført til at norske helsemyndigheter
i vår satte i gang et landsdekkende tilbud om gratis vitamin D-tilskudd
til alle spedbarn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Tilbudet gjelder
i barnets første seks levemåneder.

Ordningen har blitt svært godt mottatt og helsestasjoner i alle fylker benytter seg av tilbudet.

– Dette har blitt over all forventing populært, sier avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet i en pressemelding.

– Ved å dele ut gratis vitamin D-tilskudd kan vi forebygge vitamin
D-mangel og dermed forhindre tilfeller av rakitt hos denne gruppa barn,
påpeker hun.

I Norge anbefales det at spedbarn fra fire ukers alder får vitamin
D-tilskudd i form av tran, og barn som ikke får tran, bør gis vitamin
D-dråper. Det er ikke tradisjon hos ikke-vestlige innvandrere å bruke
tran, derfor får de tilbud om gratis vitamin D-dråper.