Innvandrere vet lite om KOLS

Somailere er den innvandrergruppen som opplever mest diskriminering i Norge ifølge en ny SSB undersøkelsen.Fra venstre: Nooh Bodley(45) Cali Maxamood(37).
Foto: Sheema Adam
Mange innvandrere vet lite om sykdommen KOLS. Det er en farlig lungesykdom. Helsemyndighetene vet heller ikke hvor mange innvandrere som har KOLS.
0Shares

18. november var Verdens KOLS-dag. Nasjonalt kolsråd hadde møte om KOLS. Der fikk vi vite mer om hvorfor folk får KOLS. Det er forskjell på kvinner og menn. Noen jobber gir også større fare for KOLS.  

Vet for lite
Manuela Ramin Osmundsen mener at helsevesenet vet alt for lite om innvandrere med KOLS. Hun er leder for Forum for sosial- og helsetjenester ved migrasjon (SOHEMI).

– Vi må fortelle hvor farlig det er å ha dårlig helse. Vi må gi mer informasjon til innvandrere. Vi må også få innvandrere inn i styrer og råd, sa Ramin Osmundsen.

Vi må gi mer informasjon til innvandrere.

Mennesker over 60 år får ofte KOLS hvis de har røykt i mer enn 30 år, sier Osmundsen. Innvandrere som jobber i industri og byggebransje får også sykdommen. Der er det mye gass, damp og støv.

Ramin Osmundsen vil at regjeringens ”Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011”, skal gjelde alle.

– Statistisk sentralbyrå (SSB) har masse statistikk om innvandrere som bor i Norge. Men de har ikke statistikk om deres helse, sa hun på møtet.

I løpet av sommeren 2010 vil Osmundsen finne ut hvor mange innvandrere som har KOLS.

Glemmer innvandere
Zeynep Karagøz mener vi glemmer innvandrere når vi snakker om KOLS. Karagøz er leder for Helseforum for kvinner. Hun sitter også i Nasjonalt KOLS-råd.

– I brosjyrer og informasjon om KOLS er alle bildene av norske pasienter. Det finnes ingen eksempler som passer til innvandrere.

Om KOLS:

*Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er et samlebegrep for emfysem og kronisk bronkitt.

*Sigarettrøyking er absolutt viktigste årsak.

*En av seks røykere utvikler sykdommen.