Kan innvandrere avgjøre valget?

Antallet stemmeberettigede økt.
Foto: Flickr
Betydelig flere med innvandrerbakgrunn kan stemme ved årets valg sammenlignet med for fire år siden.

Ved høstens valg er 9 prosent av de stemmeberettigede utenlandske statsborgere.

Flere innvandrere skal stemme ved årets valg.
Foto : SSB

Antallet stemmeberettigede norske borgere med innvandrerbakgrunn økt fra 237 800 i 2015 til rundt 289 000 i 2019, en økning fra 6 til 7 prosent blant alle de stemmeberettigede.

Blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som er norske borgere, er den største økningen blant dem med landbakgrunn fra Afrika og Asia. Her er det blitt hele 27 000 flere stemmeberettigede de fire siste årene.

Antallet norskfødte med innvandrerforeldre i stemmerettsalder har økt fra rundt 34 000 i 2015 til 47 000 ved høstens valg. Også antallet innvandrere som har blitt norske statsborgere, har økt siden forrige kommune- og fylkestingsvalg, ifølge fersk statistikk fra SSB.

Borgere av andre EU-land kan komme til Norge for å arbeide, og det er blant land som Polen og Litauen vi ser den største økningen av stemmeberettigede utenlandske statsborgere.

Det blir om lag 40 000 flere stemmeberettigede fra Øst-europeiske EU land.