Færre asylsøkere til Norge

0Shares
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Justisministeren mener nedgangen i høst er et resultat av regjeringens innstramninger i asylpolitikken.

– Jeg mener at regjeringens politikk på området har gitt effekt. Dette gjelder både innstrammingstiltakene som kom tidligere, og varselet om at vi nå får en ny utlendingslov fra årsskiftet, sier Storberget til NRK.

27 prosent fikk opphold
Til og med november i år har UDi behandlet 14.373 asylsøknader. 4.256 personer, eller om lag 30 prosent, har fått asyl eller opphold på annet grunnlag. Resten har enten fått avslag eller faller inn under Dublin-reglene og må søke asyl i det landet de først kom til.

Asylsøkere fra Irak får stort sett avslag. Av de nesten 2.300 søknadene i år har bare 343 personer eller 15 prosent, fått lov til å bli i Norge. Heller ikke iranere har store sjanser for opphold. Bare 27 prosent av de om lag 600 søknadene som er behandlet i år har endt med oppholdstillatelse.