Islamsk Råd Norge møtte politiet

Representanter fra Islamsk Råd Norge møtte Politidirektoratet og PST.
Foto: IRN
– Vi ble forsikret oss om at politiet jobber målrettet med å forebygge og bekjempe ekstremistiske handlinger, sier IRN i en uttalelse.

På fredag var Islamsk Råd Norge (IRN) invitert til et dialogmøte hos Politidirektoratet der representanter fra PST også deltok.

– De var ydmyke og preget av alvoret, sier lederen i Islamsk Råd, Abdirahman Diriye.

– De forklarte at dersom de hadde hatt informasjon som gikk på konkrete angrep, ville de tatt det opp. Det de gjorde var en mer generell justering på grunn av økt aktivitet fra høyreekstreme og at den ikke var rettet mot bare muslimer og moskeer, men innvandrere mer generelt. Vi fortalte dem at vi likevel mener at når sånt forekommer, vil vi ha informasjon, sier Diriye til Klassekampen.

Han sier de ikke fikk noen beklagelse for at denne informasjonen ikke ble videreformidlet til de ulike paraplyorganisasjonene.

Det skal bli enda tettere samarbeid og kommunikasjon mellom politiet og det muslimske miljøet.

Foto : IRN

– Det var et konstruktivt møte der politiets formål var å formidle trussebildet fra voldelig ekstremisme og å fortelle hvordan politiet jobber for å forebygge, ifølge IRN.

– Det var stor enighet om at det skal jobbes for å få til enda tettere samarbeid og kommunikasjon mellom politiet og det muslimske miljøet. Det planlegges flere møter i nærmeste tid, heter det videre.