Oslo-politiet vil bygge tillit med minoritetsungdom

Oslo-politiet skal gjennom et tilrettelagt treningsopplegg lære å kommunisere bedre med flerkulturell ungdom.
Foto: Scanstockphoto
Etter en rekke uheldige hendelser i Oslo, satser Oslo-politiet på et eget treningsopplegg for å bedre kommunikasjonen med minoritetsungdom.

Gjennom treningsopplegget  «Kommunikasjon og konflikthåndtering i et mangfoldig Oslo» skal alle operative mannskaper lære seg å kommunisere bedre med ungdom, å håndtere konflikter med ungdom på en god måte, og øke ferdighetene på kommunikasjon og relasjonsbygging.

– Politimesteren har vedtatt at dette er noe alle operative mannskaper i Oslo skal gjennom, på bakgrunn av at det har vært noen uheldige episoder i Oslo, og i enhet Øst spesielt. I fjor sommer var det for eksempel mye bilbranner, steinkasting mot politiet, steinkasting mot brannvesenet, og mot vektere. Det var noen hendelser med flere aggressive og sinte ungdommer. Og mange ungdommer følte nok at politiet mistenkeliggjorde dem, og følte seg urettferdig behandlet, sier Masood, politioverbetjent og fagspesialist ved enhet Øst til magasinet Politiforum.

Viktig å skape fellesforståelse

Visepolitimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt, forteller at målet er å skape en felles forståelse blant politifolk, om hvordan man best mulig tilnærmer seg ulike situasjoner og utfordringer.

– Hensikten er å trene, reflektere og innse viktigheten av kommunikasjon og relasjonsbygging med hele befolkningen, og med et særlig fokus på situasjoner der politiet møter minoritetsungdom, sier Vandvik.

Han presiserer at 97 prosent av all ungdom i Oslo er lovlydige, også i Oslo øst.

– Men med et lite antall ungdommer opplever vi en økende negativ holdning til autoriteter, der for eksempel kontroller lett kan utvikle seg til provokasjon, vold og trusler mot politiet, når vi er i kontakt med dem. Enkelte bærer kniv og liknende farlige våpen. Vi ser dessuten en liten men jevn økning i gjentatt kriminalitet, og har iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen sammen med Oslo kommune, sier han, og legger til at unge personer som begår kriminalitet ofte har sammensatte og komplekse utfordringer, som politiet ikke kan løse alene.

Les mer på Politiforum