Asylregningen kuttet med 5,5 milliarder

Antall asylsøkere som kommer til Norge, ligger på sitt laveste nivå siden 1997, dette fører til lavere asylkostnad.
Foto: Knut Egil Wang
Den årlige kostnaden til asylmottak har stupt med 5,5 milliarder fra 2016 til 2020, viser anslag i neste års budsjett. Nå legges nok et «supermottak» ned.

Besparelsen er et resultat av en «stram asyl- og innvandringspolitikk», ifølge Frp-leder og finansminister Siv Jensen.

– Dette er penger som vi nå kan bruke på en bedre eldreomsorg, flere lærere, sykepleiere, barnehageansatte eller mindre bompenger og nye veier, sier hun til NTB.

Anslag på asyl- og innvandringsområdet i neste års statsbudsjett viser at Norge i 2016, som ble et toppår etter den massive flyktningtilstrømningen høsten 2015, brukte knappe 6,4 milliarder kroner på asylmottak. Årets utgifter anslås til vel 1 milliard kroner, mens regjeringens prognose for neste år lyder på 892 millioner.

Bakteppet er at antall asylsøkere som kommer til Norge, ligger på sitt laveste nivå siden 1997. For første gang på 21 år er det under 3.000 personer på asylmottak i Norge.

Høsten 2016 lanserte regjeringen såkalte integreringsmottak for å få asylsøkere raskere integrert, noe som ga dem tilnavnet supermottak. Men integreringsmottaket i Oslo er allerede lagt ned, og nå forsvinner også et slikt mottak i Larvik.

– Nedleggelsen av integreringsmottaket i Larvik viser at regjeringens politikk fungerer, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NTB.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 legges fram 7. oktober.