Shabana Rehman svarer på Solveig Hornes (FrP) bekymringer rundt tomme pulter – og inviterer Horne til dialog.
FrPs Solveig Horne uttrykte i Utrop bekymring for tomme pulter ved skolestart. Shabana Rehman svarer, og inviterer Horne til møte.
Shabana Rehman, daglig leder for organisasjonen Født Fri
Latest posts by Shabana Rehman, daglig leder for organisasjonen Født Fri (see all)

Vi i Født Fri hilser velkommen FrPs og partiets justispolitiske talsperson Solveig Hornes engasjement for barna som ikke kommer tilbake etter ferien. I kampen for barnas rettigheter trenger vi alle allierte vi kan få, og det er viktig at samtlige partier viser forståelse for, og vilje til å ta problemet på alvor. Det opplever vi at flere partier faktisk gjør i vår tid.

Alle partier må samarbeide for å ivareta sårbare barn

I innlegget Horne har skrevet i Utrop den 24. august i år, leser vi at hun mener FrP langt på vei har stått alene i denne kampen så langt. Det synes vi er en sannhet med modifikasjoner, samtidig som vi vedkjenner at hun har et poeng i at det hos mange har vært en berøringsangst som har forhindret at disse sakene får det fokuset de fortjener. Men viktigere enn å fordele skyld for hva som har hendt er det å vende blikket fremover. Der er vi avhengig av at alle partier og politikere, på kryss og tvers av ulike ideologiske skillelinjer, er i stand til å samarbeide for å ivareta barna. Vi kan ikke tillate at deres skjebner blir en del av valgkamputspill, hvor man er mer opptatt av å få inn retoriske stikk enn å yte reell hjelp.

Norske myndigheter forårsaker også tomme pulter

Det er mange tomme pulter, enten på grunn av foreldrenes eller statens omsorgssvikt overfor de barna vi har et ansvar for. Det er her altså snakk om både barna som tankeløst er blitt dratt med til en krig i Syria av foreldre blinde for barnas fremtid i møte med en reaksjonær ideologi, men også de tomme pultene forårsaket av  at norske myndigheter ikke makter å hente barna hjem igjen. Eller det er barna som blir fratatt sin tilhørighet og sine rettigheter i Norge av foreldre som sender dem til sine opprinnelsesland med tvang.

Vi er avhengige av at alle partier og politikere er i stand til å samarbeide for å ivareta de mest sårbare barna

Vi inviterer Horne til møte

Kampen mot den sosiale kontrollen og æreskulturen som ofte er årsaken til at disse står tomme på starten av skoleåret er, sammen med klimakampen, en av de viktigste i vår generasjon. Nå må vi kjempe den på en slik måte at fremtidige generasjoner skal slippe. Vi har ingen barn å miste.

Vi ønsker med dette også å invitere Solveig Horne, i kraft av hennes posisjon som justispolitisk talsperson for regjeringspartiet FrP, til et møte med oss i Født Fri. Hvor vi kan fremlegge vår tiltaksplan for henne, og diskutere konkrete og målrettede tiltak for hvordan vi kan hjelpe barna. Og håper hun vil ta med seg våre innspill tilbake til eget parti og regjering.

Dersom også opposisjonen er villig til å lytte til våre råd og innspill bør alt ligge til rette for at løsninger kan finnes. Og da vil ikke lenger FrP oppleve at de står alene på dette feltet.

Det vinner alle på. Mest av alt barna.