Norske barn sendes hver sommer ut av landet og utsettes for sosial kontroll, vold, trusler og tvangsekteskap. Kampen mot negativ sosial kontroll er vår tids viktigste frihetskamp, og et stort ansvar hviler på landets skoler og rektorer.
Solveig Horne, justispolitisk talsperson, FrP
Latest posts by Solveig Horne, justispolitisk talsperson, FrP (see all)

Denne uken vender landets skolebarn tilbake til skolebenken etter endt sommerferie. Da kan dessverre flere pulter stå tomme, fordi barnet som skulle ha sittet der, er etterlatt i utlandet mot sin vilje. Dette kan vi ikke akseptere, og én tom pult er én for mye. Jeg vil derfor be alle landets rektorer om å være på vakt, og ikke la tomme pulter gå upåaktet hen.

Kamp for reell likestilling

I 2017 var det en dramatisk økning av personer som er etterlatt i utlandet mot sin vilje. Blant annet blir fire av ti norsksomaliere sendt på skole til utlandet. Av disse er mange barn, som utsettes for sosial kontroll, vold, trusler og tvangsekteskap. Dette er uakseptabelt, og er et problem vi må ta på alvor. I Norge skal alle føle seg fri til å leve det livet de vil, og både jenter og gutter skal leve fritt, uavhengig av bakgrunn. Men for å oppnå reell likestilling i Norge, er vi nødt til å bekjempe sosial kontroll.

FrP tar kampen mot sosial kontroll på alvor

FrP har lenge jobbet for å bekjempe negativ sosial kontroll. Hittil har vi langt på vei stått alene i denne kampen. Under regjeringsforhandlingene på Jeløya fikk vi imidlertid gjennomslag for å sette problemstillingen på dagsorden, og under forhandlingene på Granavolden fikk vi ytterligere gjennomslag som skal bidra til bekjempelse av negativ sosial kontroll.

I Norge skal alle føle seg fri til å leve det livet de vil

Straffbart å sende barn fra landet mot sin vilje

Resultatene av FrP i regjering vises allerede, og vi har fått flertall på Stortinget for flere tiltak rettet mot negativ sosial kontroll. Det skal nå blant annet utredes innstramming i utbetaling av offentlige ytelser til foreldrene i tilfeller der barn etterlates i utlandet, mens man også skal tydeliggjøre hjemler i straffeloven som holder foreldrene ansvarlig i slike tilfeller. Vi sender dermed et tydelig signal til foreldrene om at det faktisk er straffbart å sende barna ut av landet mot sin vilje.

Til tross for at FrP i regjering allerede er i gang med bekjempelsen av negativ sosial kontroll, er denne kampen langt fra over. Kampen mot negativ sosial kontroll er vår tids viktigste frihetskamp, og er ikke over før sosial kontroll er utryddet.

Bønn til skoleledere: Vær ditt ansvar bevisst!

Alle landets rektorer har nå et ansvar for å melde ifra i de tilfeller der et barn uteblir fra skolestart. Dette ansvaret bør de føle på, for dette barnet kan faktisk være etterlatt i utlandet og bli utsatt for sosial kontroll, vold, trusler og tvangsekteskap. Jeg vil derfor be alle landets rektorer om å være sitt ansvar bevisst, og sørge for å ta grep og etablere gode og effektive rutiner for varsling i de tilfeller der elever uteblir fra skolestart. Skal vi kunne forhindre at barn etterlates i utlandet, er det avgjørende viktig at institusjoner varsles raskt, slik at tiltak kan iverksettes. Det har alle landets rektorer og skoler et ansvar for å bidra til.