Arbeidsledigheten blant innvandrere vil øke

Innvandrere med afrikansk bakgrunn opplever størst vekst på arbeidsledighet
Statistisk sentralbyrå (SSB) spår en fordobling i arbeidsledigheten blant innvandrere fra alle verdensdeler de neste to årene. Nye prognoser tyder på at ledighetstallene vil øke fremover.
0Shares
Latest posts by Souhaila Bougrine (see all)

Samtidig viser rapporten at ledighetstallene vil flate ut etter to år. Rapporten er laget på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Innen 2012 vil det være 86.000 arbeidsledige ifølge prognosen, og om lag 23 000 av disse vil være innvandrere (inkludert de fra Norden), ifølge rapporten.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå gir et tydelig bilde av hvor
vanskelig det er for innvandrere å få jobb i Norge. Tallene viser også en
økning blant alle innvandrergrupper.

Arbeidsledighet
blant innvandrere begynte å stige i 3. kvartal 2008. Dette ventes å fortsette
de neste årene, men flate ut og gå litt ned mot slutten av 2012, melder SSB.

Størst økning blant afrikanere

Tall fra
SSB viser at blant innvandrere fra Afrika har tallet på arbeidsledige økt fire ganger så mye som for resten av befolkningen. Derimot vil innvandrere fra EU Øst-Europa kun oppleve
en svak økning i de to nærmeste årene, deretter en svak nedgang.

Arbeidsledigheten
blant innvandrere har økt dobbelt så mye i løpet av 10 år som hos befolkningen generelt.

Slår ikke 2004

I
rapporten forsikrer Eivind Tveter, forsker ved SSB, leserne om at arbeidsledigheten
ikke blir høyere enn i 2004, da det var
på det høyeste nivået de 10 siste årene.  

Til tross for den store arbeidsledighetsveksten blant
innvandrere, er den totale arbeidsledigheten i Norge fortsatt lav. Den har i
gjennomsnitt de siste 10 årene vært under fire prosent, melder SSB