Vil språkteste ved ansettelse

 
Bærum kommune vil innføre språktest ved ansettelse i kommunen.
0Shares

Bærum kommune har rundt 8 000 ansatte, av disse er rundt 1 000 personer
fremmedspråklige. Ifølge personalsjef i Bærum kommune, Anci Odhelius er behovet for språkopplæring
større enn kommunen har maktet å dekke. Det er grunnen til at de nå
innfører språktest ved ansettelser.

– Vi arbeider med et pilotprosjekt hvor vi vil innføre tester for
innvandrere som søker jobber i kommunen og som har usikre
norskkunnskaper. Men dette er et helt nytt felt for oss og vi må
planlegge nøye,sier Anci Odhelius til
Asker og Bærum Budstikke.

Kun for å gi norskkurs
Personalsjefen presiserer at språktesten kun vil gi en pekepinn på om søkeren vil ha behov for kurs i norsk ved ansettelse. Om søkeren stryker, vil det ikke bety at hun eller han ikke får jobben.