Bok som effektivt motsier det negative mediebildet

En reise gjennom asylsøkernes enkeltskjebner

Avslag: Jawana, på rommet påi asylmottaket. Hun har fått avslag grunnet manglende integrering i det norske samfunn. Hun er en av de åtte som presenteres i boken.
Foto: Knut Egil Wang
De opplever ofte ensomhet. Noen har med seg familien, andre har kommet helt alene til Norge. Dette er hverdagen til åtte asylsøkere som vi møter i boken "Asylsøker".

Åtte fotografer har møtt åtte asylsøkere og samlet deres historier i boka “Asylsøker”. Boka ble utgitt i forbindelse med Norsk Organisasjon for Asylsøkeres (NOAS) 25-årsmarkering . Målet er å bidra med kunnskap om hva asylsøkere opplever og hva de mener.

Boka har lykkes både gjennom bildene og asylsøkernes historier i å vise deres ulike situasjoner. Med dette ønsker fotografene å vise at ikke alle asylsøkere er like og dermed et problem for Norge. Dette er, ifølge forfatteren av boka Bjørn Gabrielsen, ofte det som er vanlig å tro om asylsøkere i dag. Media bringer frem det samme budskapet når de skriver om asylsøkere, mener han. 

Ensomhet
Hverdagen til mange asylsøkere er preget av ensomhet. Noen av dem er heldige som har lykkes i å få med seg familien. Andre har klart å skape seg et liv, mens mange fortsatt venter på svar fra UDI. De fleste er ikke fornøyd med hvordan UDI behandler dem og synes at de må gå igjennom en tøff prosess. Det vanskeligste er den lange ventetiden. Mange lurer ogsåhvorfor de ikke får arbeidstillatelse.

Boka består av fotografier som viser asylsøkerne der de bor. Noe som går igjen i de fleste bildene, er minnene asylsøkerne har med seg fra hjemlandet sitt. Det er det lille de klarte å få med seg i farta, da de måtte flykte. De fleste har bilder av sine kjære med seg. 
 
Ingen enkel løsning

 “Asylsøker” er en bok som fanger din oppmerksomhet og gir deg en sjanse til å sette deg inn i enkeltskjebnene til asylsøkere som kommer til Norge. Boka får oss til å forstå at vi ikke kan behandle asylsøkerne som en gruppe. Derfor er det heller ikke mulig å finne en enkel løsning på deres problemer.

Boka får oss til å forstå at vi ikke kan behandle asylsøkerne som en gruppe.

Det viktigste budskapet i boka ligger i at man må endre den negative holdningen som har oppstått i samfunnet om asylsøkere. De er en ressurs for samfunnet og vi må gjøre det enklere for dem slik at de kan bidra med sin arbeidskraft og kompetanse.

 
Fakta:  

Bok: Asylsøker

Tekst: Bjørn Gabrielsen

Foto: Åtte av landets beste fotografer

Utgitt av: Forlaget Press i 2009