Funn kaster nytt lys over Quislings kjennskap til jødenes skjebne

Samuel Steinmann gikk bort 1. mai 2015. Her ser vi ved Akershus-kaia der DS Donau forlot Oslo med 532 norske jøder ombord. 19-årige Samuel var en av dem. Bildet er fra den internasjonale holocaustdagen 27. januar 2015.
Foto: Wikimedia Commons
I rettssaken mot ham sa Vidkun Quisling at han ikke visste hva som skulle skje med deporterte norske jøder. Et nytt arkivfunn kan slå huller i forklaringen.

Historiker Carl Emil Vogt oppdaget i Nasjonalbiblioteket en rekke avisartikler som personlig ble sendt til Quisling, med dato for når de var mottatt og når de ble sendt tilbake, skriver Aftenposten.

I 1942 kan Quisling ha lest i utenlandske aviser om hvordan naziregimet forfulgte jøder i okkuperte områder under andre verdenskrig. 13. oktober det året trykket Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning en detaljert artikkel om deportasjonen av jøder til Polen. I artikkelen anslås det allerede da at 700.000 jøder ble drept.

Artikkelen ble sendt til Quisling 21. oktober. Der lå den på hans kontor en hel måned, mens alle norske jøder ble pågrepet eller ilagt meldeplikt.

– Tidligere har historikere sagt at han må ha visst om jødenes skjebne. Men vi har ikke med sikkerhet kunnet si hvilken informasjon han hadde. Nå vet vi mer om det, sier Vogt.

772 jøder ble deportert fra Norge. Kun 34 av dem overlevde. Retten trodde på Quislings forklaring om at han ikke visste noe om jødenes skjebne mens deportasjonen pågikk.

Quisling ble dømt til døden 10. september 1945 og henrettet ved skyting på Akershus festning 24. oktober.