Størst økning i ledighet blant øst-europeere

Den store økningen i ledighetstallet skyldes at mange øst-europeere jobber i konjunkturutsatte yrker som bygg og anlegg.
Foto: Wikimedia Commons
Arbeidsledigheten blant innvandrere gikk opp fra 4,7 prosent i november 2008 til 6,8 prosent i samme periode ifjor. Aller størst økning er det hos innvandrere fra østeuropa hvor ledighetstallet lå på 8 prosent i november ifjor.
0Shares

Tallet skyldes blant annet at gruppen jobber i konjunkturutsatte bransjer som bygge- og anleggsvirksomhet og en del industri. Det er først og
fremst menn som har størst økning i ledigheten, både i majoriteten og i
innvandrergruppene, melder SSB. Totalt gikk arbeidsledigheten blant innvandrermenn med 2,6 prosent mot 1,4 prosentpoeng blant kvinner.

I befolkningen ellers var de tilsvarende andelene henholdsvis 2,5 og 1,6 prosent. Også her var økningen størst blant menn, ifølge tall fra SSB.