Får asyl i Norge

0Shares

Journalisten Philip Njaru har fått permanent oppholdstillatelse i Norge etter flere måneders venting på asylsøknaden sin, skriver Agderposten.

Njaru har siden 1997 drevet som gravende journalist for å avdekke statens og særlig politiets gjentatte og grove brudd på menneskerettighetene. Hans virksomhet har vakt liten begeistring hos myndighetene ved flere anledninger har han vært fengslet, torturert og grovt mishandlet. I 2006 ble han anklaget for å ha samarbeidet med Southern Cameroons National Council, en gruppe erklært som ulovlig av den sittende regjeringen fordi de går inn for å løsrive fra resten av landet.

Høsten 2008 reiste han til Norge som deltaker på en internasjonal journalistkonferanse på Lillehammer i september. Året før ble han nektet innreise til Canada for å være med på samme konferanse, siden kanadiske myndigheter mente faren for å hoppe av og søke om asyl i landet var stor. Etter at konferansen var over hoppet han altså av. Til Aftenposten uttalte han dengang at han ikke hadde noe annet utvei enn å søke asyl i Norge.

Glede over avgjørelsen

Her hjemme har PEN-klubben har tatt seg av Njarus sak, og sist lørdag fikk han brev fra UDI om at han får bli i Norge. Formann i PEN-klubben, Anders Heger, sier til utrop.no at man er veldig fornøyde over UDIs avgjørelse om å la ham bli igjen i Norge.

– Hva som ikke er fullt så gledelig er at det måtte til en såpass lang saksbehandling.

Bortsett fra enorme problemer i hjemlandet grunnet jobben sin, hva er det som er ekstra oppsiktsvekkende i denne saken?

– Å drive med kritisk journalistikk i Kamerun er en risikosport. Jeg synes det er viktig for Norge og norsk presse å bidra til en fri presse andre steder i verden, og det at vi har gitt asyl til en usedvanlig modig journalist som Njaru sender et sterkt signal.

Hva mener du ville ha skjedd ville Njaru ikke hadde fått asyl i Norge og eventuelt måttet reise tilbake til Kamerun?

– For ham ville det vært ensbetydende med å underskrive sin egen henrettelse, avrundet Heger til utrop.no.