IMDi med knallhard kritikk av norske medier

Framstiller media i overveiende grad muslimer som et problem? Ja, viser undersøkelse.
Foto: Claudio Castello
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets årsrapport "Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv” tar et oppgjør med norske mediers negative fremstilling av muslimer og islam.
0Shares

På oppdrag fra IMDi har medieovervåkningsbyrået Retriever foretatt en innholdsanalyse som viser at en tredjedel av alle artiklene om innvandring og integrering handler om religion, og først og fremst islam.

I hele 2009 får islam og muslimer nesten dobbelt så mange treff som ordet innvandring. Med sine 77 000 treff i 2009 fikk temaet islam/muslimer bortimot like mange treff som statsminister Jens Stoltenberg, og mer omtale enn svineinfluensaen, i følge undersøkelsen.

– Hvilke integreringstemaer som får mest oppmerksomhet i mediene gjenspeiler med andre ord ikke hva befolkningen og myndighetene definerer som viktig for god integrering, mener IMDi.

Gjennom undersøkelsen, artikler og analyser viser IMDi at medienes ensidige negative fokuset på muslimer og islam fører til at diskriminering av muslimer.

– Debatter om innvandring og integrering er ofte debatter om islam og muslimer. Retrievers innholdsanalyse viser at en tredjedel av alle artiklene om innvandring og integrering handler om religion, og først og fremst islam, heter det videre.

Medieforskerne Merete Lindstad og Øyvind Fjeldstad skriver en av artiklene i rapporten at begrensede personlige erfaringer styrker trolig medienes påvirkningskraft. Det samme gjør mengde medieoppslag om et tema. De stiller spørsmål ved om det kan være en sammenheng mellom økt mediedekning i 2009 om veksten i antall asylsøkere og av problemer knyttet til asylsøkere og flyktninger, og økt oppslutning i befolkningen om en restriktiv asylpolitikk.