Etterlyser holdningsskapende arbeid

 
Foto: Wikimedia Commons
Etter NRKs reportasje i helgen om jødehets i norske skoler, har flere engasjert seg i temaet. Kari Helene Partapouli i Antirasistisk Senter og Shoaib Sultan i Islamsk Råd etterlyser holdningsskapende arbeid blant muslimske elever.
0Shares

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er uakseptabelt, og at det er behov for systematisk holdningsendrende arbeid, sier generalsekretær i Islamsk Råd Norge, til Klassekampen etter at Dagsrevyen i helga viste reportasjer med eksempler på jødehat i Norge.

I reportasjen ble jødiske elever intervjuet. De kunne fortelle om trusler mot egne barn.

Mer utbredt blant muslimske elever
Også lærere ved skoler med mange muslimske elever kunne berette om stor jødehat blant elever med muslimsk bakgrunn. Skjellsord som “jævla jøde” blir brukt til vanlig hos mange elever. Kari Helene Partapouli er rystet over dette og mener mange muslimske foreldre sammen med skolene har et ansvar.

– Det vi ser nå, er en kombinasjon av alvorlig historieløshet og fremmedgjøring hvor bl.a. muslimsk ungdom tar ut egen frustrasjon ved å angripe en annen utsatt gruppe. Skolen og foreldrene har et felles ansvar, men foreldrene utgjør førstelinja og har et primæransvar for å overføre gode verdier til barna, sier hun.

Shoaib Sultan tror også konflikten mellom Israel og Palestina kan være en medvirkende faktor for jødehetsen blant noen muslimer.

– Konflikten er nok medvirkende til å nøre opp under slike holdninger, men konflikten kan selvfølgelig ikke unnskylde dette, sier Sultan til Klassekampen.

Vil jobbe med holdninsskapende arbeid
Nå ønsker Islamsk Råd å jobbe holdningene til muslimsk ungdom mot jøder.

– Løsningen her er å gi korrekt islamkunnskap, og henvise til islamske prinsipper, deriblant at ingen er ansvarlige for andres dårlige handlinger. Det er dessverre mye uvitenhet som rår, og dette kan kun motvirkes med fokus på økt kunnskap, sier Sultan og legger til at jødehets også er et problem utenfor muslimske miljøer.

Ønsker kartlegging
Forstander Anne Sender i Det Mosaiske Trossamfund ønsker kartlegging av problemet.
– Norske myndigheter må kartlegge problemet og hvem det gjelder, sier Sender til NTB. Hun oppgir at skoleelever opplever jødehat, og da i første rekke fra muslimske miljøer.

– Det er et spesifikt problem, uten at jeg er er ute etter å stigmatisere en enkelt gruppe, sier hun og får støtte fra Shoaib Sultan.
– Konkrete tiltak krever bedre kartlegging av fenomenene. Det er viktig at en slik prosess også inkluderer kartlegging av alle typer hets mot minoriteter, inkludert muslimer, sier Sultan.