Paneldiskusjon. Kommunikasjonskanaler, minoritetsspråklige

0Shares

 Våre medlemmer har meldt inn mangelen på informasjon
som et stort og uløst problem- som gjelder forøvrig langt flere
minoriteter som ikke behersker norsk.. Derfor inviterer vi til en
paneldiskusjon om dette aktuelle emne, sammen med avisen Utrop, representanten fra KIM, Radio Latin-Amerika, Radio Polonia Oslo, Den
Polske Sjelesorgen ved St. Olav kirke og portalen www,mojanorwegia,pl.

Kan vi gjøre noe s a m m e n for å forbedre informasjonsflyten til de
som i k k e behersker norsk? Møte ledes på polsk/norsk, og er åpent for
alle interesserte. Gratis adgang.

Kaffe/te og småkaker.