Rekordmange asylsøkere, men få fikk opphold

 
I 2009 søkte 17.200 mennesker asyl i Norge som er det høyeste antallet siden 2002 da det var 17 500 søknader. Det er kun 4 500 personar som fikk innvilget opphold samme år.
0Shares

Den desidert største økningen kommer fra Afghanistan. Totalt kom det
asylsøkere fra 115 land, men Afghanistan, Eritrea, Somalia og Irak sto
for
halvparten av asylstrømmen til Norge, i følge Nettavisen.

Dette viser Utlendingsdirektoratets årsrapport som ble offentliggjort
tirsdag
23. mars. Du kan lese hele rapporten her
(pdf-fil)
.

UDI
opplyser i rapporten at økningen var kraftig fram til juni da norske
myndigheter begynte å returnere afghanske asylsøkere til Kabul og andre
trygge områder av landet. Etter dette gikk strømmen nedover.

Ni av ti asylsøkere som kom til Norge i 2009 oppga at de ikke hadde
identitetspapirer. Samtidig viser tallene at bare én av ti asylsøkere
som
fikk realitetsbehandlet sin asylsøknad i 2009 ikke hadde ID-papirer.

Med andre ord legger de aller fleste asylsøkere fram noen form for
identifikasjon i løpet av asylsøkerprosessen. Årsaken kan være at det er

langt flere som får avslag blant de id-løse enn blant dem som kan
dokumentere sin identitet.

1 110 kom til Norge som overføringsflyktninger i 2009. Over
halvparten av dem var kvinner.