Innvandrergutter sjelden utsatt for vold

 
Foto: Goeun Bae
Gutter som er innvandrere eller har foreldre som er innvandrere er sjeldnere utsatt for vold fra andre ungdommer enn etnisk norske gutter.
0Shares

En studie foretatt av NOVA viser at det ikke er tilfeldig hvilke barn og unge som rammes av vold og
seksuelle overgrep.

Innvandrergutter er gjeldnere utsatt for vold, men mer utsatt for seksuelle overgrep.

– Samtidig rapporterte ungdommer som hadde innvandret til Norge,
oftere om vold fra voksne enn norske ungdommer og ungdommer som var barn
av innvandrere.

Jenter med innvandrerforeldre var sjeldnere utsatt for seksuelle
overgrep enn norske jenter, mens innvandrergutter var mer utsatt for
seksuelle overgrep enn etnisk norske gutter.

Hele rapporteh kan leses her:
NOVA Rapport 22/09. Voldsutsatte
barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging
.