Grorud best på arbeidsintegrering

 
Ferske tall fra Grorud viser at bydelen er en av de aller beste på arbeidslivsintegrering. Lokalpolitiker i Ap, Elvis Chi Nwosu (bildet) sier seg fornøyd med resultatet og maner til fortsatt like god jobbing i fremtiden.
0Shares

Ikke-vestlige innvandrere i bydel Grorud har høy sysselsetting sammenliknet med andre innvandrergrupper i Oslo. Det viser ferske tall fra faktaheftet “Fakta om innvandrere, levekår og integrering”, utarbeidet i forbindelse med et møte i bydelsutvalget i Grorud tidligere denne måneden.

Statistikken viser at over 60 prosent av arbeidsfør befolkning blant ikke-vestlige i alderen 15-74 er i en eller annen form for jobb. Tilsammen er sysselsettingen for samme gruppe for hele Oslo på 55 prosent.

Glad over positive tall
Formålet med heftet har blant annet vært å gjøre kunnskapen om innvandreres situasjon i bydel Grorud mer tilgjengelig. Lokalpolitiker i Ap, Elvis Chi Nwosu, mener statistikken bekrefter at bydelens strategi og satsing når det gjelder integrering har båret frukter.

– Grorud viser at integreringsmyndighetene trenger offensive og riktige strategier for å få til en rask utnyttelse av innvandreres arbeidskraft. Statistikken bærer vitne på at bydelen har investert i gode og målrettet norskopplæring. Jeg tror at dette og andre gode tiltak har vært helt sentrale i forhold til å få flere ikke-vestlige ut i arbeidslivet.

Videre satsingsområde
Nwosu mener de positive resultatene må føre til at bydeler som Grorud ikke bør hvile på laurbærene. Han foreslår en holdningskampanje med vekt på sameksistens og realitetsorientering.

– Vi ser at dette er et arbeid som trenger langsiktighet og solid investering. Jeg registrerer at mange etnisk norske i Grorud fremdeles er skeptiske og mener for mange med innvandrerbakgrunn bor i bydelen.