IMDi-rapporten belyser negativ medieomtale

Lars Wilhelmsen, konstituert direktør i IMDi: viktig å finne ut om det er sammenheng mellom negativ medieomtale, holdninger i befolkningen og opplevd diskriminering i samfunnet.
Foto: imdi.no
Rapporten "Medieskapt islamfrykt og usynlig hverdagsliv" har fått analysekritikk fra flere hold. Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), mener, til tross for kritikken, at det er viktig å sette søkelyset på medienes vinkling i saker om innvandring og integrering.

Aftenposten har
stilt seg kritisk til analysen fra medieovervåkingsbyrået Retriever, og førsteamanuensis i mediesosiologi ved NTNU, Toril Aalberg, mente fremgangsmåten i utarbeidelsesfasen ikke var helt nøyaktig. I Utrops papirutgave nummer seks sier hun,

– Når en VG-forside tillegges lik vekt som en liten notis i en lokalavis, synes
jeg det er uheldig.

Mediaomtale om innvandring og integrering
Konstituert direktør i IMDi, Lars Wilhelmsen, mener rapporten er basert på en grov analyse gjort av Retriever. Medieomtalen
som handler om innvandring og integrering i 2009 er tatt med i analysen, med vekt på å løfte fram
spørsmål, uten at det trekkes konklusjoner.


Slik har vi ønsket å bidra til debatt om et viktig og lite diskutert
tema. Vi har invitert medieforskere, redaktører, journalister og andre
aktører på feltet, slik at vi får belyst temaet fra ulike vinkler.

Ifølge Lars Wilhelmsen er  hovedhensikten med årsrapporten først og fremst å   sette søkelys på norske medies omtale og vinkling av innvandring og integrering.

– Vi spør blant annet om fokuset på islam og muslimer skygger for andre
viktige temaer og utfordringer innenfor innvandrings- og
integreringsfeltet. Dessuten fokuserer vi også på sammenhengen mellom negativ
medieomtale, holdninger blant folk og opplevd diskriminering i
samfunnet.