OJ-samling for eksil-journalister

0Shares

Dato for samlingen: Onsdag 5. mai fra ca kl 17.00 og et par timer med litt mat.

Sted: Norsk Journalistlag, Torggata 5, inngang A, 4 etg.

Vi trenger en tilbakemelding og påmelding innen 1. mai.

Vi vet jo ikke om det er interesse for dette, men ønsker å prøve.

Mål med samlingen er:

Høre hvilke problemstillinger eksiljournalister er opptatt av.
Hjelp og støtte til å bygge eget nettverk/samlingspunkt, som gruppen selv kan drifte. Hvis det er interesse for det.
Hvis interesse, kanskje avholde en tilsvarende samling til høsten.
OJ kan hjelpe til med etableringen av et nettverk hvis det er nødvendig.

 

Hvordan nå målgruppen og hvordan invitere?

Vi har ikke noe oversikt over eksiljournalister i Norge. Men du vet kanskje om noen?

Derfor spør vi deg om du har e-postadresser til eksiljournalister som du kan sende til oss.

Eller om du kan informere om samlingen og videreformidle invitasjon til samlingen.

I utgangspunket er dette for eksiljournalister i Oslo-området, men det er selvsagt åpent også for folk som bor utenfor Oslo. Men vi har ikke midler til reisestøtte. Samlingen er også åpen for ikke-medlemmer.