Rajas holdninger avslørt av aprilsnarr?

- Dette er en muslimsk bydel, og det ligger i våre intresser å oprette denne moralen, sa de fabrikkerte representantene.
Foto: Hina Aslam
Utrop avslører et nettverk bestående av radikale muslimer som hevder å stå bak moralkontrollen på Grønland, skrev Utrop 1. april.

I forbindelse med 1. april skrev Utrop en narre-sak hvor en gruppe medlemmer av et nettverk hevdet å være Grønlands moralpoliti. Medlemmene påsto at Grønland var en muslimsk bydel, og at gruppen ønsket å opprettholde moralen i bydelen.

Utrop ba Fritt Ord prisvinner Abid Raja og FrPs innvandringspolitiske talsmann, Per-Willy Amundsen om å kommentere saken. Begge gikk fem på.

Raja stilte ikke ett spørsmål ved om dette egentlig kunne stemme, men sa tvert imot at han ikke var overrasket. Rajas holdning er underlig. Hele saken er fabrikkert, og sannsynligheten for at noen skal kalle seg selv for ”moralpoliti” og skulle holde folk på Grønland under oppsikt er meget liten. Alt det mediastyret som har vært rundt muslimer, terrorisme og moralpolitidenne våren har ført til at heller ikke minoritetspolitikere lenger klarer å skille mellom hva som er sannsynlig og ikke.

Hva ville skjedd hvis Raja virkelig hadde satt spørsmålstegn ved sakens realitet? Hvis Raja hadde stilt seg tvilende til om dette er sant, og saken likevel viste seg å holde, ville han ha tapt mye som politiker. Derfor later det til at Raja svelger kameler for å forsvare sin politikerrolle.  Det later til at det er lettere å angripe innvandrere enn å forsvare dem.