Færre innvandrere fortsetter forskerkarrieren etter doktorgrad

Norsk-iranske Talieh Sadeghi er snart ferdig med doktorgraden ved Senter for profesjonsstudier på Oslo Met. Hun håper å fortsette forskningsstudiet.
En fersk studie viser til ulike karrieremønstre når doktorer med innvandrerbakgrunn sammenlignes med doktorer med majoritetsbakgrunn.
0Shares

Bak studien Etnisk mangfold i akademia står forskerne fra Oslomet, Ida Drange ved Arbeidsforskningsinstituttet, og Tanja Askvik, som nylig avsluttet sin doktorgrad ved Senter for profesjonsstudier.

– Artikkelen handler om karrierene til personer med doktorgrad i Norge og som er aktive på det norske arbeidsmarkedet. Vi har sett på om de får jobb i universitets- og høyskolesektoren, og hvorvidt de får toppstilling, sier Drange til forskerforum.no.

Utvalget inkluderer personer som er bosatt og arbeider i Norge, men ekskluderer personer som har kommet hit kun for å ta en doktorgrad.

– Funnene er todelt. På den ene siden ser vi at det er noe lavere sannsynlighet for å inneha en undervisnings- eller forskningsstilling i universitets- og høyskolesektoren om du er doktor med minoritetsbakgrunn. Men vi finner ingen signifikant forskjell i sannsynligheten for å ha et professorat ti år etter avlagt doktorgrad, sier Drange.

Forskjeller på fagfelt

Færrest med innvandrerbakgrunn finner man innenfor pedagogiske og økonomisk administrative fagfelt, mens forskjellene ikke er like store innenfor helsefag, naturvitenskapelige og teknologiske fag. Doktorer med innvandringsbakgrunn er også underrepresentert innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

– Forskjellen mellom fagfelt kan henge sammen med at det ikke er så bredt arbeidsmarked i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag som det er i naturvitenskapelige fag, sier Askvik.

Håper på å fortsette

Norsk-iranske Talieh Sadeghi er snart ferdig med en doktorgrad ved OsloMet. Som samfunnsviter med innvandrerbakgrunn er det mindre sannsynlig at hun fortsetter innenfor akademia etter endt doktorgrad, ifølge ny forskning.

– Når du først begir deg ut på en doktorgrad, skulle man ikke tro at preferanser endrer seg på grunn av landbakgrunn, sier Sadeghi til Forskerforum.

Om cirka et år vil hun være ferdig med doktorgraden der hun forsker på sin tidligere arbeidsgiver NAV og hva slags utdanningsbakgrunn og holdninger NAV-ansatte har. Hun håper selv å fortsette på studiet.

– Jeg tror nok det er ganske hard konkurranse og at det krever mye arbeid, men jeg tror ikke det er umulig verken for meg eller andre. Hvis man står på, tror jeg man har gode muligheter, sier hun til forskerforum.no.