Araz Hanan kom til Sandnes i september 2015. Nå sitter hun i bystyret for SV.
Araz Hanan fra Syria er valgt inn i bystyret i Sandnes kommune som vara. Nå vil hun gjøre Sandnes til et godt sted for alle.

Araz Hanan er kurdisk. Hun kommer fra Aleppo i Syria. Der jobbet hun som lærer på en barneskole.

Hun kom til Norge i september 2015. Hun kom hit alene. Hun har familie i Norge.

Jobbet og gikk på skole

Araz Hanan begynte på voksenopplæring. Hun deltok i introduksjonsprogrammet i Sandes de første to årene. Etterpå jobbet hun med voksenopplæring i analfabetklassen som morsmålslærer. Hun underviste også 50 timer i samfunnskunnskap for innvandrere.

Araz Hanan har vært tospråklig lærerassistent ved Senter for flerspråklige barn og unge  i barnehageavdelingen. Samtidig som hun jobbet, tok hun studiekompetanse for å søke plass på universitetet.

Ble  med i SV

Araz Hanan er en driftig dame. I 2018 var hun med på å arrangere 8. mars i Sandnes. Da ble hun kjent med noen medlemmer i Sosialistisk Venstreparti (SV). Hun meldte seg inn i SV. På valgdagen stod hun som nr. 21 på SVs liste. Veldig mange stemte på Araz Hanan. Hun kom med i bystyret sammen med seks andre fra SV, hvor to av dem får faste plasser, og resten som vara.

– Jeg vil takke alle som stemte på meg, sier hun til Utrop. Takk for at dere tror jeg kan gjøre noe bra for folk i Sandnes. Jeg vil også takke Heidi Bjerga i SV. Uten henne hadde jeg ikke vært i bystyret.

Her er Araz Hanans oppfordring før valget: SV vil gjøre Sandnes kommune til et bra sted å bo for alle. SV vil gi alle muligheten til å skaffe seg egen bolig.

– Det var veldig vanskelig for meg i starten da jeg kom til Norge, sier Araz Hanan. – Alt var annerledes. Det var vanskelig å lære et nytt språk og å bo i et nytt land. Men alt gikk fint til slutt!

ORDFORKLARINGER:
Voksenopplæring: Opplæring på kurs eller skole for voksne.
Introduksjonsprogram: Her: Lære norsk og om Norge.
Analfabet: Har ikke lært bokstaver.
Samfunnskunnskap: Læren om samfunnet.
Studiekompetanse: Opplæring du må ha for å studere ved universitetet.
Driftig: Flink og energisk
Bystyret: De som bestemmer i en by.