Seksjonsleder i Grafisk og innholdsdesign, Mette Kathrine Pedersen, og klarspråkleder Randi Kvåle Iversen er veldig fornøyd med kommunens nye språkprofil.
Har du noen gang fått et vanskelig brev fra kommunen? Nå har Oslo kommune laget en plan for hvordan de ansatte kan skrive mer forståelig.

Kommunen hjelper oss med mye. Men noen ganger er informasjonen fra kommunen vanskelig å forstå. Det vil Oslo kommune gjøre noe med. Derfor har de laget en bok med råd til sine ansatte. Boka kaller de en språkprofil.

– Dette er ikke en bok full av regler. Den skal heller være en inspirasjon. Vi i kommunen leverer tjenester til folk som bor her. Derfor vil jeg si at den nye satsingen på klart språk er en service til innbyggerne.

Det sier Svein Jørgen Kjenner Johansen. Han er kommunikasjonsrådgiver. Han jobber i Utviklings- og kompetanseetaten (UKE).

De ansatte i kommunen fikk den nye språkprofilen 13. september. Den heter «Slik skriver vi i Oslo kommune». Dette er de viktigste rådene:

1. Start med den viktigste informasjonen
2. Gjør det enkelt å finne fram i teksten
3. Velg ord som mottakeren forstår, forklar faguttrykk
4. Få tydelig fram roller og ansvar
5. Sett punktum, og skriv kort når du kan

Fornøyd politiker
– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en språkprofil i Oslo kommune. Undersøkelser har vist at én av tre ikke forstår en del av informasjonen de får fra det offentlige.

Det sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til UKEs nyhetsbrev.

Det er Randi Kvåle Iversen som har ledet arbeidet med språkprofilen. Hun er klarspråkansvarlig i UKE. Hun sier språkprofilen er for alle ansatte, og at ledere må gå foran med et godt eksempel.

– Ledere er forbilder. Det vet vi fordi vi har spurt de ansatte hva som skal til for at de begynne å bruke språkprofilen. Alle sa at det er viktig at lederen deres gjerne vil skrive klart og forståelig, sier hun til UKEs nyhetsbrev.

Mye arbeid ligger bak
Flere etater i Oslo kommune har jobbet med klart språk i mange år allerede. De som har laget den nye språkprofilen, har lært mye av dem, forteller kommunikasjonsrådgiver Kjenner Johansen.

– Plan- og bygningsetaten har for eksempel vært veldig flinke. Vi har også sett på hva som er gjort i andre kommuner. Dessuten har vi lært av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi), sier han.

Utrop spør Svein Jørgen Kjenner Johansen hvordan den nye språkprofilen passer for minoritetsspråklige.

– Profilen er for alle innbyggere i kommunen. Men jeg tror at det nye klare språket vil passe godt for minoritetsspråklige. Det samme gjelder for eksempel eldre, sier han.

FAKTA: 

Byrådet i Oslo satte i gang et prosjekt om klart språk i fjor høst. I januar fikk Utviklings-og kompetanseetaten (UKE) i oppgave å lage en felles språkprofil for Oslo kommune. Oslo kommune består av 50 virksomheter og om lag 53 000 ansatte. Språkprofilen ble lansert 13. september.