Anslår færre asylsøkere i år

Bildet er fra et asylmottak i Hellas.
Utlendingsmyndighetene tror det kommer 5.000 færre asylsøkere til Norge i år enn tidligere antatt.
0Shares

Prognosen justeres ned fra 18.500 til 13.500 søkere. 1.300 av disse forventes å være enslige mindreårige asylsøkere, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Prognosen nedjusteres på grunn av nedgangen i tallet på asylsøkere så langt i år. I første kvartal i år kom det 2.448 asylsøkere til Norge, 36 prosent færre sammenlignet med samme periode i 2009 da det kom 3.828 asylsøkere.

I
første kvartal 2010 har UDI behandlet 4.674 asylsøknader. Vel 74
prosent (3.467) av søknadene er avslått eller blir ikke behandlet fordi
søkeren har vært i et annet europeisk land først.

1.207 asylsøkere, 26 prosent, har fått asyl, opphold på humanitært grunnlag eller beskyttelse i Norge av andre grunner.