Jan Bøhler:

Foreslår «Groruddalen-tiltak» for å bøte på fotballvolden

Oslo Aps Jan Bøhler har uttrykt sterk bekymring for voldsutviklingen i Oslo-fotballen. Han mener andre klubber kan gjøre som Grorud IL har gjort frem til nå, med fokus på forbilder og spillerkontrakter.
Oslo Aps Jan Bøhler er bekymret for stadig økende vold i kretsfotballen. Han viser til tiltak som man har gjort i den flerkulturelle Groruddalen som løsning.

Forrige uke skrev VG at lag fra Oslo fotballkrets står for 39 av totalt 103 volds- og trusselhendelser som har ført til dom i NFF siden 2010. Oslo er også på topp når man tar høyde for at hovedstaden har flere fotballag enn noen annen fotballkrets.

For én klubb ble det så ille at de valgte å melde seg ut av Oslo fotballkrets og heller kjøre til Østfold for å spille bortekampene sine.

Treneren for klubben dette angår sa seg kritisk til hvordan Oslo Fotballkrets har håndtert problemet.

– Jeg har opplevd kretsen som feige og handlingslammet. De vedkjenner nesten ikke at de har et problem, engang, uttalte treneren for det intervjuede laget til VG.

– Skal lære lagånd

Oslo Aps Jan Bøhler reagerer sterkt på oppslaget, og på at Oslo topper statistikken:

– I fotballen skal barn og unge lære fair play og god oppførsel og lagånd. Når det motsatte skjer er det selvsagt alvorlig og ødeleggende for selve målet med å drive idrett. Selv om VG ikke går ned på klubbnivå, vet vi som er aktive i klubbene hvem som har det største problemet – og hvem som har størst ansvar for å sette inn tiltak, skriver han på sin Facebook-side.

Videre viser han til hva som må gjøres for å bøte på situasjonen.

– I Grorud IL hadde vi noen hendelser i aldersbestemte lag for noen år siden som skapte bekymring, og førte til at hele lag ble lagt ned.

Hva gjorde man så i klubben internt for å ta tak i problemet? Bøhler forklarer videre:

– Noen av de unge som spiller fotball og er toneangivende i sitt miljø ble rekruttert til Groruds Forbilde-prosjekt. Det har deltatt ca 30-40 unge i hvert kull, og de har bidratt mye til å utvikle positive holdninger i sine miljøer. Også klubbene Haugerud og Furuset i vårt område har lignende vellykkede prosjekter.

Spillerkontrakter

Oslo Ap-politikeren foreslår i tillegg bruk av forpliktende spillekontrakter.

– Når de begynner i klubben bør spillere i alle aldre skrive under på en kontrakt hvor de forplikter seg til å stå for verdier som fair play, inkludering av alle, en ren idrett uten dop og rusmidler, respekt for trenere, ledere og dommere, avstandstaken fra mobbing og vold, osv. Kontraktene bør være et levende verktøy som ikke ligger og støver ned, men brukes til klubbutvikling og samtaler med spillere og foreldre når ting likevel skjer.

Konstruktivt

Samfunnsdebattant Shakeel Rehman er positiv til utspillet fra Jan Bøhler.

Samfunnsdebattant Shakeel Rehman ser det som viktig at fotballen forblir voldsfri og en arena for integrering.
Foto : Claudio Castello

– Han er en politiker jeg setter stor pris på pga hans empatiske og konstruktive tilstedeværelse for å gi unge mennesker gode verdier, tilhørighet, mestring og bedre fremtid, sier han til Utrop.

For samtidig som sport skal være lek og moro, er Rehman enig med Bøhler om at utøverne samtidig skal lære å oppføre seg sosialt ved å respektere alle involverte.

– Hvor viktig er utspillet med tanke på at fotball er en arena for integrering for flerkulturelle unge på Oslo øst?

– Fotball er også viktig for integrering og en møteplass på tvers av bakgrunn. Derfor er det ekstra viktig med gode holdninger rundt det å fremme felleskap på tvers av hudfarge, religion, kjønn og seksuelle legning.

Nulltoleranse-linje

Når det gjelder vold, må klubbene legge seg på en nulltoleranse-linje, påpeker han.

– Når det har gått så langt som at det oftere fremsettes trusler eller utøves vold er det noe fundamentalt galt, og det dermed må ryddes og lages gode rutiner og holdninger fra bunn av. Dette må ledelsen i hver eneste klubb ta seg av med støtte fra sentral hold. Det skal være nulltoleranse mot vold. Bøhler har grunn til bekymring og bør lyttes til når han nå skisserer noen løsninger, sier Rehman til Utrop.